انجام دور نخست طرح غربالگری دیابت و فشارخون کارمندان دولت در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی انجام دور نخست طرح غربالگری دیابت و فشارخون کارمندان دولت در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
انجام دور نخست طرح غربالگری دیابت و فشارخون کارمندان دولت در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی انجام دور نخست طرح غربالگری دیابت و فشارخون کارمندان دولت در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
1394/9/2 دوشنبه
انجام دور نخست طرح غربالگری دیابت و فشارخون کارمندان دولت در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
کارشناس مسئول مطالعات و بررسی بیماریها در اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی به عنوان هماهنگ کننده این طرح، از پایان مرحله نخست طرح غربالگری دیابت و فشارخون کارکنان ستادی و برخی از شهرستانهای استان خبر داد.
دکتر علی اوجاقی گفت: این طرح با همکاری معاونت بهداشتی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز بهداشت استان در حال اجرا می باشد.
وی افزود: در قالب طرح مذکور یک دوره آموزشی 16 ساعتی "با عنوان پیشیگیری از بیماریهای قلبی و عروقی برای کارکنان دولت" پیش بینی شده که در برخی شهرستانهای استان درحال اجرا می باشد.
منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است