• 1401/11/05 - 12:00
  • تعداد بازدید : 138
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسات هم اندیشی با تشکلهای مختلف در دامپزشکی نیشابور

جلسات هم اندیشی مسئولین فنی بهداشتی داروخانه های دامپزشکی، واکسیناتورهای بخش خصوصی و مسئولین فنی بهداشتی مراکز بسته بندی مواد پروتئینی و مدیران این مراکز با رئیس شبکه دامپزشکی در محل این شبکه برگزار و مطالب، مشکلات و نقطه نظرات ایشان مورد بررسی و تبادل نظر واقع و راهکارهای قانونی برای اجرای دستورالعمل ها و ارائه خدمات بهتر به جوامع هدف مطرح گردید.

دکتر سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی و تبادل نظر با تشکلها و صنوف مختلف، بررسی و رفع موانع و مشکلات موجود را باعث پیشرفت و اجرای بهتر خدمات و طرحهای دامپزشکی دانست و گفت: مسئولین فنی بهداشتی مراکز بسته بندی و عرضه مواد پروتئینی ناظر و مسئول تامین غذای سالم جامعه می باشند که باید مطالب، مشکلات و دغدغه های آنان مد نظر قرار گیرد . همچنین در این جلسات راهکارهای مناسب برای اجرای طرح های خرید خدمات دامپزشکی با توجه به تعرفه های پائین آنها و کمک به معیشت واکسیناتورهای بخش خصوصی هماهنگ با دستورالعمل های سازمانی اتخاذ شود.

رئیس شبکه دامپزشکی حل مشکلات داروخانه داران دامپزشکی را نیز از دیگر اولویت ها دانست و افزود: داروخانه داران دامپزشکی با توجه به سرمایه ای که در این بخش به کار گرفته اند در حال حاضر دچار خسارات فراوانی شده اند و تمایل چندانی برای ادامه کار ندارند که این تهدید نیز باید توسط مسئولین ذیربط مورد توجه قرار گیرد.

  • گروه خبری : اخبار شهرستان صفحه اصلی,اداره شهرستان نیشابور
  • کد خبر : 296623
pr_rkh روابط عمومی استان

pr_rkh روابط عمومی استان

تصاویر

لینک کوتاه