• 1401/05/13 - 11:52
  • تعداد بازدید : 89
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دریافت امتیاز عالی دامپزشکی نیشابور در مانور فرضی سیل

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور در مانور سیل فرضی که از طرف مدریت بحران فرمانداری برگزار شد شبکه دامپزشکی از نظر کارشناسان و ارزیابان به خاطر حضور بموقع و تجهیزات و امکانات و نیروهای لازم امتیاز عالی دریافت نمود.

دریافت امتیاز عالی دامپزشکی نیشابور در مانور فرضی سیل

دکتر علی سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور در جمع مسئولین و کارشناسان مدیریت بحران و در توضیح و ضرورت حضور نیروهای دامپزشکی در زمان بعد از وقوع سیل گفت : بخاطر پیشگیری از فعالیت مجدد بعضی عوامل بیماریزای احتمالی که بوسیله سیل از زیر خاک بیرون می آیند حضور دامپزشکی در منطقه ضروری بوده ضمن اینکه هم اکنون با حضور فعال و تجهیزات کامل از قبیل سم پاش موتوری ؛ وسایل دفن بهداشتی لاشه های احشام و سم و محلولهای ضد عفونی و چهار اکیپ 1 بررسی و درمان 2 جمع آوری و دفن بهداشتی لاشه ها و ضدعفونی منطقه 3 واکسیناسیون 4 اکیپ نظارت بر مواد پروتئینی با منشاء دامی در این مانور حضور دارد.

در ادامه فرماندار و رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه ضمن تشکر از حضور بموقع، فعال و کامل دامپزشکی گفت: اثرات مثبت حضور و فعالیت دامپزشکی در شهرستان به وضوح قابل مشاهده است و در این مانور نیز با برنامه ریزی دقیق و امکانات و تجهیزات کامل جزء معدود ادارات و سازمانهایی است که امتیاز عالی می گیرد.

  • گروه خبری : اخبار شهرستان صفحه اصلی,اداره شهرستان نیشابور
  • کد خبر : 289024
pr_rkh روابط عمومی استان

pr_rkh روابط عمومی استان

تصاویر

دریافت امتیاز عالی دامپزشکی نیشابور در مانور فرضی سیل دریافت امتیاز عالی دامپزشکی نیشابور در مانور فرضی سیل دریافت امتیاز عالی دامپزشکی نیشابور در مانور فرضی سیل دریافت امتیاز عالی دامپزشکی نیشابور در مانور فرضی سیل
لینک کوتاه