نام و نام خانوادگی : دکتر محمود محمدی

پست سازمانی : رئیس اداره تشخیص و درمان

شماره تماس : 05131674460

 

 

لینک کوتاه