نام و نام خانوادگی : دکتر جواد اعلمی 

پست سازمانی : مدیرکل

شماره تماس : 05131674200

روزهای ملاقات عمومی : روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 12

 

لینک کوتاه