ریشه کنی طاعون گاویبیماری طاعون گاوی که از بیماری های ویروسی واگیردار خطرناک گاوی محسوب می شود، در گذشته از علل عمده تلفات و خسارات اقتصادی فراوان در گاوداری های بوده است ولی بعد از انقلاب این بیماری در ایران ریشه کن گردیده است.
این مهم در راستای برنامه جهانی ریشه کنی و با اجرای برنامه ملی ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی به استانهای کشور و طی فرآیندی حداقل 7 ساله پیاده سازی و انجام گردید. از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص به قطع واكسيناسيون عليه طاعون گاوی از سال 1382 و جایگزینی برنامه دقیق و سنگین مراقبت فعال در سطح قریب به 80 هزار واحدهای اپیدمیولوژیک دامی در سطح کشور و به صورت انجام بازدید از این واحدها، نمونه برداری تصادفی از دام های ذبح، تلف شده و ... در سطح کشتارگاه های استانها و همچنین نمونه برداری سرمی به صورت تصادفی از گاوها، در آخرین سال و در ادامه طرح ملی، می توان اشاره نمود.
بالاخره، در سال 1386 كشور عزيزمان ايران از بيماري طاعون گاوي عاري اعلام شد و از سوی سازمان جهانی بهداشت دام(OIE) رسماً مورد تایید قرار گرفت، که گواهی لازم نیز اعلام جهانی گردید این موضوع از بزرگترين دستآوردهای سازمان دامپزشكي کشور بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامي طی 40 سال اخیر محسوب می شود. در حال حاضر مراقبت غیر فعال بیماری طاعون در حال انجام است.