افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های کنترل و پیشگیری از بیماری های دامی


گام برداشتن در راستای فراهم نمودن شرایط و اجرای اصل 44 قانون اساسی. يكي از مهمترين رويدادهاي دامپزشكي بعد از انقلاب واگذاري بخش هاي خدمات دامپزشكي از جمله درمان و واكسيناسيون دامي جهت پيشگيري از بيماري هاي دامي، به بخش خصوصي مي باشدابلاغ اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک سو، و مواجهه با بخش کثیر دانش آموختگان مقاطع مختلف دامپزشکی کشور که نسبت به پیش و حتی سال های ابتدایی دوران 40 ساله اخیر رشد فزاینده ای داشته، از سوی دیگر، لزوم فراهم نمودن بستر لازم برای پیاده سازی هرچه دقیق و کاملتر مفاد آن با هدف واگذاری بخشی از وظایف سازمان که جنبه حاکمیتی نداشته باشد، و در عوض، تقویت جایگاه نظارتی این سازمان، زمینه اشتغالزایی و جذب خیل دانش آموختگان و متقاضیان جویای کار در حوزه های مختلف بهداشتی، پیشگیری و نظارتی این سازمان را ایجاب نمود.يكي از مهمترين رويدادهاي دامپزشكي بعد از انقلاب واگذاري بخش هاي خدمات دامپزشكي از جمله درمان و واكسيناسيون دامي جهت پيشگيري از بيماري هاي دامي، به بخش خصوصي مي باشد. بطوریکه در سال 1396 از کل عملیات واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام که بالغ بر 26 میلیون نوبت سر بوده است حدود 44 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده؛ که این میزان در قبل از انقلاب بسیار ناچیز بوده است.علاوه بر این در سال 1386 براي اولين بار واكسيناسيون بروسلوز در قالب طرح توسعه خريد خدمات مايه كوبي بخش خصوصي به اين بخش واگذار گرديد. با این توضیح و در راستای تامین این هدف، حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی ضمن فراهم نمودن شرایط واگذاری بخش هایی از وظایف خود همچون دریافت، ذخیره و نگهداری واکسن در سطح شهرستانها به منظور انجام هرچه بهتر طرح های همزمان مایه کوبی، مبارزه با انگل هاي خارجي و داخلي دام و سمپاشي جايگاه دام سطح استان، نسبت به عقد قراردادهای گوناگون با شاغلین بخش خصوصی دامپزشکی اقدام و زمینه اشتغال را به خصوص در دهه سوم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، فراهم نموده است. در حال حاضر تعداد 50 مركز مايه كوبي بخش خصوصي با تعداد 284 نفر واكسيناتور در استان خراسان رضوي از محل طرح توسعه و مبارزه با انگل هاي خارجي و داخلي دام و سمپاشي جايگاه مشغول به كار شده اند.

افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های کنترل و پیشگیری از بیماری های طیور

در حوزه طیور در سال 1396 از کل عملیات واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام که بالغ بر 312  میلیون نوبت سر بوده است حدود 100 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده؛ که این میزان در قبل از انقلاب بسیار ناچیز بوده است. با این توضیح و در راستای تامین این هدف، حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ضمن فراهم نمودن شرایط واگذاری بخش هایی از وظایف خود همچون دریافت، ذخیره و نگهداری واکسن در سطح شهرستانها نموده و در حال حاضر تعداد 50 مرکز مایه کوبی بخش خصوصی با تعداد 284 نفر واکسیناتور در استان خراسان رضوی در این حوزه مشغول به کار شده اند.