کاهش میزان آلودگی برخی از بیماری های واگیر دار و مشترک بین انسان و حیوان از جمله بیماری های سل ، بروسلوز ، هاری و ...

از دیگر فعالیت های مهم سازمان دامپزشکی مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال از دام به انسان، می توان به بیماری های سل، بروسلوز، هاری و مشمشه نیز اشاره داشت که میزان آلودگی بسیار کاهش داشته است.از دیگر فعالیت های مهم سازمان دامپزشکی مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال از دام به انسان، می توان به بیماری های سل، بروسلوز، هاری و مشمشه نیز اشاره داشت، که در زمره فعالیتهای سیستماتیک و هدفگذاری شده از سوی دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دام می باشد، و بر مبنای جدیدترین اصول علمی و مطابق شیوه نامه(پروتکل) این دفتر در حال انجام می باشد. پروتکل مذکور سالیانه به روز رسانی می شود. این رشته فعالیتها که از وظایف ذاتی سازمان دامپزشکی کشور محسوب می شود، در حوزه معاونت بهداشتی و پیشگیری این سازمان تعریف شده است.این مهم که در طول برنامه پنج ساله دوم و سوم توسعه ادامه پیدا کرده و طی اقدامات به عمل آمده درصد آلودگی (درصد رآکتور به تست) در دامداری های تحت پوشش از 48/3 درصد در سال 1363 به 12/0 در صد در پایان برنامه سوم کاهش یافته است، ضمن این که سطح پوشش عملیات در جمعیت هدف به 4/19 درصد می رسد. در برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 1386 میزان دو درصد آلودگی سل گاوی به 13/0 درصد رسیده و سطح پوشش عملیات در جمعیت هدف به 21 درصد افزایش یافته است.ضمن این که در سال 1362 جمعيت گاو تحت پوشش تست سل در کشور  252.823 راس بوده كه در سال 1386 به 808.600 راس افزايش می یابد. همچنین، درصد راكتور سل به تست از 20/3 به 23/0 تنزل پیدا می کند.خاطر نشان می نماید که تا قبل از سال 1331 که هنوز برنامه تست و کشتار گاوهای سلی در کشور آغاز نشده بود، سل یکی از معضلات بهداشتی-اقتصادی در کشور محسوب می شد به طوری که در سال 1338 از 2.637 راس گاو تست شده به صورت جلدی 1295 راس آلوده تشخیص داده شدند و در سال 1356 بیشتر استان های کشور وارد برنامه تست و کشتار شدند و آلودگی به 43/0 درصد کاهش پیدا کرد. در سال 1388  با تلاش سازمان دامپزشکی این مقدار به 17/0 درصد کاهش داشته و در حال حاضر میزان آلودگی به حدود 08/0 درصد(درصد رآکتور به تست) رسیده است.در استان خراسان رضوی نیز در حال حاضر آلودگی سل گاوی کاهش چشمگیری داشته و به  08/0 درصد رسیده است (در صد رآکتور به تست).بیماری بروسلوز :بيماري بروسلوز يكي از بيماريهاي مشترك و قابل انتقال بين انسان و حيوان است كه در بسياري از كشورها از جمله ايران عامل بروز مشكلات اقتصادي فراوان و تهديدي عليه سلامت جامعه انساني است.با تلاش شبانه روزي خدمتگزاران دامپزشكي تعداد مبتلايان انساني به تب مالت از 43.476 نفر در سال 1362 به 20.991 نفر در سال 1386 كاهش يافته است؛ اين در حالي است كه جمعيت نفوس کشور نیز افزايش چشمگيري داشته است).در استان خراسان رضوی درصد آلودگی به بروسلوز در جمعیت دامی استان از 26/0 درصد در سال 1381 به 04/0 درصد در سال 1396 کاهش داشته است.در حال حاضر نيز با اجراي طرح توسعه خدمات بهداشتي، درماني دامهاي روستايي و عشايري توسط دامپزشكي بخش خصوصي و ادامه فعاليت هاي دامپزشكي بخش دولتي نه تنها بيماري بروسلوز در دامها، بلكه ميزان ابتلاء انساني آن به طرز چشمگیری رو به كاهش است.هاری :یکی دیگر از بیماریهای بسیار خطرناک و قابل انتقال از دام به انسان می باشد، که بسیار کشنده بوده و تمام پستانداران نسبت به بیماری حساس می باشند، بیماری هاری است.واکسیناسیون هاری در استان خراسان رضوی از سال 1381 که تعداد 53.282 قلاده سگ بوده، به 80.560 قلاده در سال 1396 افزایش داشته است.مشمشه:عملیات کنترل بیماری مشمشه در قبل از انقلاب فقط محدود به مالئیناسیون اسب های ارتش بود که بواسطه رشد صنعت پروش اسب پس از انقلاب این عملیات به صورت فراگیر در تمامی مجتمع های اسب داری، باشگاه های سوار کاری و محل های نگهداری اسب انجام می شود، تا خطرات انتقال این بیماری مهلک به انسان کاهش یابد. البته بایستی به جایگزینی مالئیناسیون با تست سرمی در سال های اخیر؛ که به نوبه خود دشواری کمتری دارد، اشاره نمود.
از دیگر فعالیت های مهم سازمان دامپزشکی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان، می توان به بیماری های سل، بروسلوز، هاری و مشمشه نیز اشاره داشت که میزان آلودگی بسیار کاهش داشته است.از دیگر فعالیت های مهم سازمان دامپزشکی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان، می توان به بیماری های سل، بروسلوز، هاری و مشمشه نیز اشاره داشت، که در زمره فعالیتهای سیستماتیک و هدفگذاری شده از سوی دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دام می باشد، و بر مبنای جدیدترین اصول علمی و مطابق شیوه نامه(پروتکل) این دفتر در حال انجام می باشد. پروتکل مذکور سالیانه به روز رسانی می شود. این رشته فعالیتها که از وظایف ذاتی سازمان دامپزشکی کشور محسوب می شود، در حوزه معاونت بهداشتی و پیشگیری این سازمان تعریف شده است.این مهم که در طول برنامه پنج ساله دوم و سوم توسعه ادامه پیدا کرده و طی اقدامات به عمل آمده درصد آلودگی (درصد رآکتور به تست) در دامداری های تحت پوشش از 48/3 درصد در سال 1363 به 12/0 در صد در پایان برنامه سوم کاهش یافته است، ضمن این که سطح پوشش عملیات در جمعیت هدف به 4/19 درصد می رسد. در برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 1386 میزان دو درصد آلودگی سل گاوی به 13/0 درصد رسیده و سطح پوشش عملیات در جمعیت هدف به 21 درصد افزایش یافته است.ضمن این که در سال 1362 جمعیت گاو تحت پوشش تست سل در کشور  252.823 راس بوده که در سال 1386 به 808.600 راس افزایش می یابد. همچنین، درصد راکتور سل به تست از 20/3 به 23/0 تنزل پیدا می کند.خاطر نشان می نماید که تا قبل از سال 1331 که هنوز برنامه تست و کشتار گاوهای سلی در کشور آغاز نشده بود، سل یکی از معضلات بهداشتی-اقتصادی در کشور محسوب می شد به طوری که در سال 1338 از 2.637 راس گاو تست شده به صورت جلدی 1.295 راس آلوده تشخیص داده شدند و در سال 1356 بیشتر استان های کشور وارد برنامه تست و کشتار شدند و آلودگی به 43/0 درصد کاهش پیدا کرد. در سال 1388 با تلاش سازمان دامپزشکی این مقدار به 17/0 درصد کاهش داشته و در حال حاضر میزان آلودگی به حدود 08/0 درصد(درصد رآکتور به تست) رسیده است.در استان خراسان رضوی نیز در حال حاضر آلودگی سل گاوی کاهش چشمگیری داشته و به  08/0 درصد رسیده است (در صد رآکتور به تست).بیماری بروسلوز :بیماری بروسلوز یکی از بیماریهای مشترک و قابل انتقال بین انسان و حیوان است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران عامل بروز مشکلات اقتصادی فراوان و تهدیدی علیه سلامت جامعه انسانی است.با تلاش شبانه روزی خدمتگزاران دامپزشکی تعداد مبتلایان انسانی به تب مالت از 43.476 نفر در سال 1362 به 20.991 نفر در سال 1386 کاهش یافته است؛ این در حالی است که جمعیت نفوس کشور نیز افزایش چشمگیری داشته است).در استان خراسان رضوی درصد آلودگی به بروسلوز در جمعیت دامی استان از 26/0 درصد در سال 1381 به 04/0 درصد در سال 1396 کاهش داشته است.در حال حاضر نیز با اجرای طرح توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دامهای روستایی و عشایری توسط دامپزشکی بخش خصوصی و ادامه فعالیت های دامپزشکی بخش دولتی نه تنها بیماری بروسلوز در دامها، بلکه میزان ابتلاء انسانی آن به طرز چشمگیری رو به کاهش است.هاری :یکی دیگر از بیماریهای بسیار خطرناک و قابل انتقال از دام به انسان می باشد، که بسیار کشنده بوده و تمام پستانداران نسبت به بیماری حساس می باشند، بیماری هاری است.واکسیناسیون هاری در استان خراسان رضوی از سال 1381 که تعداد 53.282 قلاده سگ بوده، به 80.560 قلاده در سال 1396 افزایش داشته است.مشمشه:عملیات کنترل بیماری مشمشه در قبل از انقلاب فقط محدود به مالئیناسیون اسب های ارتش بود که بواسطه رشد صنعت پروش اسب پس از انقلاب این عملیات به صورت فراگیر در تمامی مجتمع های اسب داری، باشگاه های سوار کاری و محل های نگهداری اسب انجام می شود، تا خطرات انتقال این بیماری مهلک به انسان کاهش یابد. البته بایستی به جایگزینی مالئیناسیون با تست سرمی در سال های اخیر؛ که به نوبه خود دشواری کمتری دارد، اشاره نمود.

از دیگر فعالیت های مهم سازمان دامپزشکی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان، می توان به کنترل بیماری های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ،سالمونلا و.... نیز اشاره داشت  که در زمره فعالیتهای سیستماتیک و هدفگذاری شده از سوی دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور می باشد، و بر مبنای جدیدترین اصول علمی و مطابق شیوه نامه(پروتکل) این دفتر در حال انجام می باشد. پروتکل مذکور سالیانه به روز رسانی می شود. این رشته فعالیتها که از وظایف ذاتی سازمان دامپزشکی کشور محسوب می شود، در حوزه معاونت بهداشتی و پیشگیری این سازمان تعریف شده است.این مهم که در طول برنامه پنج ساله دوم و سوم توسعه ادامه پیدا کرده و طی اقدامات به عمل آمده درصد آلودگی بیماریهای واگیر طیور درسطح استان کاهش چشمگیری داشته است .

در طی سالهای اخیر به استناد گزارشات موجود

1-    به منظور افزایش رصد وضعیت مراکز پرورش طیور تعداد بازدیدهای انجام شده از مرغداریهای استان 39% رشد داشته است.

2-    به منظور افزایش سطح اطمینان از وضعیت وجود بیماریها در مراکز پرورش طیور، تعداد نمونه برداری انجام شده از این مراکز 20% رشد داشته است .

3-    به منظور اعتلای سطح کمی آزمایشات به کیفی ، تعداد آزمایشات انجام شده جهت مراکز پرورش طیور 9% رشد داشته است .

4-    با توجه به هدفمند سازی واکسیناسیون و کاهش تردد در واحدها و استفاده از واکسنهای چندگانه در واحدهای پرورش طیور، تعداد واکسیناسیون  21% کاهش داشته است.

5-    با مدیریت بیماریها در سطح واحدهای پرورشی ، کانونهای بیماری طیور 67% کاهش داشته است .

6-     با مدیریت سریع مراقبت ، نمونه برداری ، تشخیص ، معدوم سازی و قرنطینه بیماریها ،ضمن اینکه این استان بعد از  چهارده استان درگیر شد تعداد کانونهای آنفلوانزا فوق حاد فقط محدود به دو شهرستان و در 8 واحد صنعتی بود.