احمد شریعتی

مدیر کل احمد شریعتی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

حمید افشاریان

نماینده مدیرکل امور شهرستانها و ستاد حمید افشاریان

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

ناصر دربان مقامی

معاون توسعه و مدیریت منابع ناصر دربان مقامی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

محمد رشتی باف

معاون سلامت محمد رشتی باف

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

علیرضا هنری

رئیس اداره برنامه و بودجه علیرضا هنری

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

عباس خوشنویس

رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری عباس خوشنویس

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

هادی زارعی

کارشناس مسئول روابط عمومی هادی زارعی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

ابوالفضل نجاریان

کارشناس مسئول اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی ابوالفضل نجاریان

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

محمدعلی رضایی

مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد محمدعلی رضایی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

محمود قربانزاده

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی محمود قربانزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

محمدضا بهروزیان شریف

رئیس اداره تشخیص و درمان محمدضا بهروزیان شریف

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

محسن عابدزاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی محسن عابدزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

حامد طاهریان

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی حامد طاهریان

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

علیرضا شهرام شرقی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم علیرضا شهرام شرقی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

غلامرضا قنبری

کارشناس مسئول واحد آبزیان غلامرضا قنبری

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

محمدحسن خادمی

رئیس اداره امور مالی محمدحسن خادمی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

سید علی علوی مقدم

کارشناس مسئول آموزش و ترویج سید علی علوی مقدم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :

جعفر عطارباشی مقدم

رئیس اداره آزمایشگاه مرکزی جعفر عطارباشی مقدم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس :