لیست اخبار صفحه :1
 تعداد 8 هزار و 699 بازدید بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی سبزوار

تعداد 8 هزار و 699 بازدید بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی سبزوار

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار، از ابتدای سال جاری تا کنون 8699 بازدید ادواری و مستمر از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان انجام شده که منجر به ضبط و معدوم سازی 41 تن فرآورده غیر بهداشتی شده است.

انجام بیش از 3800 مورد نظارت بهداشتی و ارجاع 154پرونده تخلف به مراجع قضایی از ابتدای سال جاری در شهرستان طرقبه شاندیز

انجام بیش از 3800 مورد نظارت بهداشتی و ارجاع 154پرونده تخلف به مراجع قضایی از ابتدای سال جاری در شهرستان طرقبه شاندیز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی طرقبه شاندیز، از انجام بیش از 3800 مورد نظارت بهداشتی و ارجاع 154پرونده تخلف به مراجع قضایی از ابتدای سال 1402 در شهرستان طرقبه شاندیز خبر داد.

لینک کوتاه