بیشتر
جلسه بررسی مشكلات و مسائل دامداران و قصابی های شهراباد با حضور بخشدار شهراباد و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

جلسه بررسی مشكلات و مسائل دامداران و قصابی های شهراباد با حضور بخشدار شهراباد و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از برگزاری جلسه بررسی مشکلات و مسائل دامداران و قصابی های بخش شهراباد بردسکن با حضور سرپرست اداره دامپزشکی و بخشدار محترم شهراباد در محل بخشداری خبر داد.

99/10/07
بازدید شبکه دامپزشکی بردسکن از کارخانه خوراک دام ترشیز بردسکن

بازدید شبکه دامپزشکی بردسکن از کارخانه خوراک دام ترشیز بردسکن

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از بازدید از کارخانه خوراک دام شهرستان بردسکن خبر داد.

99/10/07
جلسه بررسی مشكلات و مسائل كشتارگاه شهرداری بردسکن با حضور شهردار و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

جلسه بررسی مشكلات و مسائل كشتارگاه شهرداری بردسکن با حضور شهردار و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از برگزاری جلسه بررسی مشکلات و مسادل کشتارگاه شهرداری بردسکن با حضور سرپرست اداره دامپزشکی و شهردار در محل شهرداری بردسکن خبر داد.

99/10/06
افتتاح درمانگاه روستایی و عشایری دکتر سلیمی در بخش شهراباد شهرستان بردسکن

افتتاح درمانگاه روستایی و عشایری دکتر سلیمی در بخش شهراباد شهرستان بردسکن

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از افتتاح درمانگاه روستایی و عشایری در بخش شهراباد بردسکن خبر داد.

99/09/27
یازدید مشترک سرپرست دامپزشکی شهرستان بردسکن و رئیس اداره عشایر شهرستان از منطقه عشایری حسین آباد

یازدید مشترک سرپرست دامپزشکی شهرستان بردسکن و رئیس اداره عشایر شهرستان از منطقه عشایری حسین آباد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از بازدید مشترک سرپرست دامپزشکی شهرستان بردسکن و رئیس اداره عشایر شهرستان از منطقه عشایری حسین آباد خبر داد.

99/09/24
برگزاری کمیته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان بردسکن

برگزاری کمیته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان بردسکن

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از برگزاری کمیته آنفلونزای فوق حاد پرندگان در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان خبر داد.

99/09/24
اجرای طرح ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور و سم پاشی اماکن دامی در روستای شریف اباد شهرستان بردسکن

اجرای طرح ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور و سم پاشی اماکن دامی در روستای شریف اباد شهرستان بردسکن

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از اجرای طرح ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور و سم پاشی اماکن دامی در روستای شریف اباد بردسکن به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

99/09/08
برگزاری جلسه رصد و پایش نهاده های کشاورزی و دامی در شهرستان بردسکن

برگزاری جلسه رصد و پایش نهاده های کشاورزی و دامی در شهرستان بردسکن

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از برگزاری جلسه رصد و پایش نهاده های کشاورزی و دامی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد.

99/09/02
بازدید سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن با همکاران بهداشت محیط شهرستان از میدان دام

بازدید سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن با همکاران بهداشت محیط شهرستان از میدان دام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از بازدید سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن با همکاران بهداشت محیط شهرستان از میدان دام شهرستان خبر داد.

99/09/01
پایش استخر های پرورشی ماهیان سردابی از لحاظ بیماری های ویروسی در شهرستان بردسکن

پایش استخر های پرورشی ماهیان سردابی از لحاظ بیماری های ویروسی در شهرستان بردسکن

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن از پایش استخر های پرورشی ماهیان سردابی از لحاظ بیماری های ویروسی در شهرستان بردسکن خبر داد.

99/09/01
جلسه بررسی مشكلات و مسائل دامداران و قصابی های شهراباد با حضور بخشدار شهراباد و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

جلسه بررسی مشكلات و مسائل دامداران و قصابی های شهراباد با حضور بخشدار شهراباد و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

بازدید شبکه دامپزشکی بردسکن از کارخانه خوراک دام ترشیز بردسکن

بازدید شبکه دامپزشکی بردسکن از کارخانه خوراک دام ترشیز بردسکن

جلسه بررسی مشكلات و مسائل كشتارگاه شهرداری بردسکن با حضور شهردار و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

جلسه بررسی مشكلات و مسائل كشتارگاه شهرداری بردسکن با حضور شهردار و سرپرست شبکه دامپزشکی برگزار شد

افتتاح درمانگاه روستایی و عشایری دکتر سلیمی در بخش شهراباد شهرستان بردسکن

افتتاح درمانگاه روستایی و عشایری دکتر سلیمی در بخش شهراباد شهرستان بردسکن

یازدید مشترک سرپرست دامپزشکی شهرستان بردسکن و رئیس اداره عشایر شهرستان از منطقه عشایری حسین آباد

یازدید مشترک سرپرست دامپزشکی شهرستان بردسکن و رئیس اداره عشایر شهرستان از منطقه عشایری حسین آباد

برگزاری کمیته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان بردسکن

برگزاری کمیته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان بردسکن

اجرای طرح ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور و سم پاشی اماکن دامی در روستای شریف اباد شهرستان بردسکن

اجرای طرح ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور و سم پاشی اماکن دامی در روستای شریف اباد شهرستان بردسکن

برگزاری جلسه رصد و پایش نهاده های کشاورزی و دامی در شهرستان بردسکن

برگزاری جلسه رصد و پایش نهاده های کشاورزی و دامی در شهرستان بردسکن

بازدید سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن با همکاران بهداشت محیط شهرستان از میدان دام

بازدید سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بردسکن با همکاران بهداشت محیط شهرستان از میدان دام

پایش استخر های پرورشی ماهیان سردابی از لحاظ بیماری های ویروسی در شهرستان بردسکن

پایش استخر های پرورشی ماهیان سردابی از لحاظ بیماری های ویروسی در شهرستان بردسکن

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی