بیشتر
معاینه و درمان یک راس قوچ وحشی در شهرستان جغتای

معاینه و درمان یک راس قوچ وحشی در شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای؛ از درمان یک راس قوچ وحشی با همکاری محیط زیست شهرستان خبر داد.

01/03/04
معرفی درمانگر غیر مجاز به مراجع قضایی در شهرستان جغتای

معرفی درمانگر غیر مجاز به مراجع قضایی در شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از معرفی درمانگر غیر مجاز به مراجع قضایی خبر داد.

01/03/04
دیدار کارکنان شبکه دامپزشکی جغتای با فرماندار شهرستان

دیدار کارکنان شبکه دامپزشکی جغتای با فرماندار شهرستان

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از دیدار کارکنان شبکه دامپزشکی با فرماندار محترم شهرستان خبر داد.

01/01/27
تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای خبر داد.

00/10/18
برگزاری جلسه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

برگزاری جلسه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از برگزاری جلسه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای خبر داد.

00/08/17
برگزاری کلاس آموزشی امنیت زیستی در زنبورستان در شهرستان جغتای

برگزاری کلاس آموزشی امنیت زیستی در زنبورستان در شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از برگزاری کلاس آموزشی امنیت زیستی در زنبورستان در شهرستان جغتای خبر داد.

00/04/12
تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ریاست شبکه دامپزشکی جغتای

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ریاست شبکه دامپزشکی جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ریاست شبکه دامپزشکی این شهرستان خبر داد.

00/02/18
برگزاری جلسه همفکری و تعامل با مراکز بخش خصوصی در شهرستان جغتای

برگزاری جلسه همفکری و تعامل با مراکز بخش خصوصی در شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از برگزاری جلسه همفکری و تعامل با مراکز بخش خصوصی در شهرستان جغتای خبر داد.

00/02/16
ریزش سقف تعدادی از مرغداریهای جغتای به علت برف و کولاک

ریزش سقف تعدادی از مرغداریهای جغتای به علت برف و کولاک

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از ریزش سقف تعدادی از مرغداریهای جغتای به علت برف و کولاک شدید خبر داد.

99/12/28
بازدید رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان از کشتار گاه دام شهرستان جغتای

بازدید رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان از کشتار گاه دام شهرستان جغتای

روابط عمومی شبکه دامپزشکی جغتای از بازدید رئیس اداره نظارت اداره کل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام این شهرستان خبر داد.

99/12/24
معاینه و درمان یک راس قوچ وحشی در شهرستان جغتای

معاینه و درمان یک راس قوچ وحشی در شهرستان جغتای

معرفی درمانگر غیر مجاز به مراجع قضایی در شهرستان جغتای

معرفی درمانگر غیر مجاز به مراجع قضایی در شهرستان جغتای

دیدار کارکنان شبکه دامپزشکی جغتای با فرماندار شهرستان

دیدار کارکنان شبکه دامپزشکی جغتای با فرماندار شهرستان

تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

برگزاری جلسه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

برگزاری جلسه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان جغتای

برگزاری کلاس آموزشی امنیت زیستی در زنبورستان در شهرستان جغتای

برگزاری کلاس آموزشی امنیت زیستی در زنبورستان در شهرستان جغتای

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ریاست شبکه دامپزشکی جغتای

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ریاست شبکه دامپزشکی جغتای

برگزاری جلسه همفکری و تعامل با مراکز بخش خصوصی در شهرستان جغتای

برگزاری جلسه همفکری و تعامل با مراکز بخش خصوصی در شهرستان جغتای

ریزش سقف تعدادی از مرغداریهای جغتای به علت برف و کولاک

ریزش سقف تعدادی از مرغداریهای جغتای به علت برف و کولاک

بازدید رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان از کشتار گاه دام شهرستان جغتای

بازدید رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان از کشتار گاه دام شهرستان جغتای

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی