بیشتر
واکسیناسیون 280 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در خلیل آباد

واکسیناسیون 280 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در خلیل آباد

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی خلیل آباد؛ 280 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در این شهرستان واکسینه شدند.

01/01/11
افزایش بیماری های دامی مشترک در پی خشکسالی در شهرستان خلیل آباد

افزایش بیماری های دامی مشترک در پی خشکسالی در شهرستان خلیل آباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی خلیل آباد؛ خشکسالی در این شهرستان باعث افزایش بیماری های دامی مشترک با انسان می شود.

01/01/11
نظارت شبکه دامپزشکی خلیل آباد بر جمع آوری، عرضه و ارسال 460 تن شیر خام در سال جاری

نظارت شبکه دامپزشکی خلیل آباد بر جمع آوری، عرضه و ارسال 460 تن شیر خام در سال جاری

روابط عمومی شبکه دامپزشکی خلیل آباد خبر از صدور بیش از 460 تن شیر خام از سطح مراکز جمع آوری شیر خام به مقصد کارخانه های لبنی سطح استان داد.

00/12/24
تقدیر محیط زیست شهرستان خلیل آباداز شبکه دامپزشکی

تقدیر محیط زیست شهرستان خلیل آباداز شبکه دامپزشکی

روابط عمومی شبکه دامپزشکی خلیل آباد خبراز تقدیر ریاست محیط زیست خلیل آباد از مجموعه دامپزشکی شهرستان داد.

00/07/22
افزایش چشمگیر کشتار دام ارمغان خشکسالی برای دامداران

افزایش چشمگیر کشتار دام ارمغان خشکسالی برای دامداران

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خلیل آباد اظهار داشت: رقم قابل توجهی از مجوزهای صادرشده مربوط به دام های ماده و مولد بوده که به عنوان سرمایه پشتوانه دامداران با توجه به شرایط سخت نگهداری در حال بارگیری به مقصد کشتارگاه ها می باشد.

00/03/12
نظارت دامپزشکی خلیل آباد بر انتقال بیش از 1000 تن شیرخام از ابتدای سال

نظارت دامپزشکی خلیل آباد بر انتقال بیش از 1000 تن شیرخام از ابتدای سال

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان خلیل آباد در طی دو ماهه ابتدای سال جاری بیش از 1000 تن شیرخام در قالب 140مجوز حمل قرنطینه ای به مقصد کارخانه های لبنی استان از شهرستان ارسال شده است.

00/03/11
پایش آبگیرهای شهرستان خلیل آباد در خصوص بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان

پایش آبگیرهای شهرستان خلیل آباد در خصوص بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان

روابط عمومی شبکه دامپزشکی خلیل آباد خبر ازگشت مشترک محیط زیست و دامپزشکی جهت پایش آبگیریهای سطح شهرستان داد.

99/09/13
زنگ خطر شیوع بیماری تب برفکی در شهرستان خلیل آباد

زنگ خطر شیوع بیماری تب برفکی در شهرستان خلیل آباد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی خلیل آباد از شروع طرح واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین با واکسن های بهادار وارداتی خبر داد.

99/09/11
یک روز در معیت اکیپ واکسیناسیون شبکه دامپزشکی خلیل آباد در کلاته گلستان

یک روز در معیت اکیپ واکسیناسیون شبکه دامپزشکی خلیل آباد در کلاته گلستان

واکسیناسیون 280 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در خلیل آباد

واکسیناسیون 280 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در خلیل آباد

افزایش بیماری های دامی مشترک در پی خشکسالی در شهرستان خلیل آباد

افزایش بیماری های دامی مشترک در پی خشکسالی در شهرستان خلیل آباد

نظارت شبکه دامپزشکی خلیل آباد بر جمع آوری، عرضه و ارسال 460 تن شیر خام در سال جاری

نظارت شبکه دامپزشکی خلیل آباد بر جمع آوری، عرضه و ارسال 460 تن شیر خام در سال جاری

ویزیت رایگان دام در هفته دامپزشکی

ویزیت رایگان دام در هفته دامپزشکی

تقدیر محیط زیست شهرستان خلیل آباداز شبکه دامپزشکی

تقدیر محیط زیست شهرستان خلیل آباداز شبکه دامپزشکی

افزایش چشمگیر کشتار دام ارمغان خشکسالی برای دامداران

افزایش چشمگیر کشتار دام ارمغان خشکسالی برای دامداران

نظارت دامپزشکی خلیل آباد بر انتقال بیش از 1000 تن شیرخام از ابتدای سال

نظارت دامپزشکی خلیل آباد بر انتقال بیش از 1000 تن شیرخام از ابتدای سال

پایش آبگیرهای شهرستان خلیل آباد در خصوص بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان

پایش آبگیرهای شهرستان خلیل آباد در خصوص بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان

زنگ خطر شیوع بیماری تب برفکی در شهرستان خلیل آباد

زنگ خطر شیوع بیماری تب برفکی در شهرستان خلیل آباد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی