بیشتر
کشف انواع داروهای دامپزشکی از یک مغازه در شهرستان درگز

کشف انواع داروهای دامپزشکی از یک مغازه در شهرستان درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی درگز از کشف انواع داروهای دامپزشکی از یک مغازه در این شهرستان خبر داد.

01/03/08
هشدار دامپزشکی درگز در خصوص شیوع بیماری اکتیما

هشدار دامپزشکی درگز در خصوص شیوع بیماری اکتیما

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز؛ در خصوص شیوع بیماری اکتیما در این فصل از سال هشدار داد.

01/03/03
نشست مشترک دامپزشکی و محیط زیست در خصوص کنترل بیماری PPR

نشست مشترک دامپزشکی و محیط زیست در خصوص کنترل بیماری PPR

روابط عمومی شبکه دامپزشکی درگز؛ از برگزاری نشست مشورتی پیرامون موضوع بیماری های مشترک دام اهلی و حیات وحش با محوریت طاعون نشخوارکنندگان کوچک خبر داد.

01/03/01
معدوم سازی گوسفند مبتلا به کزاز در کشتارگاه صنعتی دام درگز

معدوم سازی گوسفند مبتلا به کزاز در کشتارگاه صنعتی دام درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از معدوم سازی گوسفند مبتلا به کزاز در کشتارگاه صنعتی دام درگز خبر داد.

01/02/27
مدیریت بهداشت نقش بسزایی در پرورش کرم ابریشم دارد

رئیس شبکه دامپزشکی درگز:

مدیریت بهداشت نقش بسزایی در پرورش کرم ابریشم دارد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از پایش جایگاه های نگهداری کرم ابریشم در شهرستان خبر داد.

01/02/21
بیش از 150 تن گوشت مرغ در شهرستان درگز توزیع شد

بیش از 150 تن گوشت مرغ در شهرستان درگز توزیع شد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز؛ از نظارت این شبکه بر سلامت و توزیع گوشت سفید ورودی به این شهرستان از ابتدای سال 1401 تاکنون خبر داد.

01/02/20
معدوم سازی لاشه گاوی به علت مار گزیدگی در شهرستان درگز

معدوم سازی لاشه گاوی به علت مار گزیدگی در شهرستان درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از معدوم سازی لاشه گاوی به علت مار گزیدگی در این شهرستان خبر داد.

01/02/20
نقش مهم مراکز جمع آوری شیر در بهبود کیفیت شیرخام

نقش مهم مراکز جمع آوری شیر در بهبود کیفیت شیرخام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از پایش مراکز جمع آوری شیر شهرستان خبر داد.

01/02/17
بازدید نماینده مردم درگز از کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان

بازدید نماینده مردم درگز از کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از بازدید نماینده مردم شهرستان درگز از روند فعالیت کشتارگاه صنعتی دام خبر داد .

01/02/08
با کشتار غیر مجاز به صورت قاطع برخورد می کنیم

با کشتار غیر مجاز به صورت قاطع برخورد می کنیم

روابط عمومی شبکه دامپزشکی درگز از صدور حکم قضایی برای کشتار غیر مجاز دام در درگز خبر داد.

01/02/07
کشف انواع داروهای دامپزشکی از یک مغازه در شهرستان درگز

کشف انواع داروهای دامپزشکی از یک مغازه در شهرستان درگز

هشدار دامپزشکی درگز در خصوص شیوع بیماری اکتیما

هشدار دامپزشکی درگز در خصوص شیوع بیماری اکتیما

نشست مشترک دامپزشکی و محیط زیست در خصوص کنترل بیماری PPR

نشست مشترک دامپزشکی و محیط زیست در خصوص کنترل بیماری PPR

معدوم سازی گوسفند مبتلا به کزاز در کشتارگاه صنعتی دام درگز

معدوم سازی گوسفند مبتلا به کزاز در کشتارگاه صنعتی دام درگز

مدیریت بهداشت نقش بسزایی در پرورش کرم ابریشم دارد

مدیریت بهداشت نقش بسزایی در پرورش کرم ابریشم دارد

بیش از 150 تن گوشت مرغ در شهرستان درگز توزیع شد

بیش از 150 تن گوشت مرغ در شهرستان درگز توزیع شد

معدوم سازی لاشه گاوی به علت مار گزیدگی در شهرستان درگز

معدوم سازی لاشه گاوی به علت مار گزیدگی در شهرستان درگز

نقش مهم مراکز جمع آوری شیر در بهبود کیفیت شیرخام

نقش مهم مراکز جمع آوری شیر در بهبود کیفیت شیرخام

بازدید نماینده مردم درگز از کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان

بازدید نماینده مردم درگز از کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان

با کشتار غیر مجاز به صورت قاطع برخورد می کنیم

با کشتار غیر مجاز به صورت قاطع برخورد می کنیم

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی