بیشتر
بازدید مدیر کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی از مزرعه پرورش ماهی در قفس در شهرستان درگز

بازدید مدیر کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی از مزرعه پرورش ماهی در قفس در شهرستان درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از بازدید مدیر کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی از مزرعه پرورش ماهی در قفس این شهرستان خبر داد.

00/07/03
از روسای شبکه های دامپزشکی برتر در حوزه افزایش اعتبارات عمرانی تقدیر بعمل آمد

از روسای شبکه های دامپزشکی برتر در حوزه افزایش اعتبارات عمرانی تقدیر بعمل آمد

از مسئولین شبکه های دامپزشکی که با پیگیریها و اقدامات موثر خود موفق به افزایش بیشترین رشد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1400 نسبت به سال گذشته در بین 32 شبکه دامپزشکی سطح استان گردیده بودند در مراسمی توسط مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

00/06/28
حضور نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی در جمع کارکنان شبکه دامپزشکی درگز

حضور نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی در جمع کارکنان شبکه دامپزشکی درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی درگز از سرزده نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی در بین کارکنان شبکه دامپزشکی خبر داد.

00/06/27
نظارت بهداشتی بر 1742 تن ترانزیت پوست گاو ، گوسفند و بز توسط قرنطینه شبکه دامپزشکی درگز

نظارت بهداشتی بر 1742 تن ترانزیت پوست گاو ، گوسفند و بز توسط قرنطینه شبکه دامپزشکی درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی درگز از نظارت بهداشتی بر 1742 تن ترانزیت پوست گاو ، گوسفند و بز توسط قرنطینه شبکه دامپزشکی درگز در سال 1400 خبر داد

00/06/23
صدور بیش از هزار و سیصد فقره مجوز قرنطینه ای برای حمل فراورده های دامی در درگز

صدور بیش از هزار و سیصد فقره مجوز قرنطینه ای برای حمل فراورده های دامی در درگز

دکتر حامد شمس ریاست شبکه دامپزشکی درگز گفت : در شش ماه ابتدایی سال جاری 1371 فقره مجوز بهداشتی حمل در واحد قرنطینه شبکه دامپزشکی شهرستان درگز صادر شده است.

00/06/20
انجام طرح پایش بیماریهای زنبور عسل در زنبورستان های درگز

انجام طرح پایش بیماریهای زنبور عسل در زنبورستان های درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از پایش بیماریهای زنبورعسل در زنبورستان های شهرستان خبر داد.

00/06/15
دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند؛

دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند؛

دکتر حامد شمس ریاست شبکه دامپزشکی درگز گفت : بیماری اگالاکسی یک بیماری مشترک انسان ودام نیست ولی خسارت سنگینی بردامداران وارد می کند، افزود: سقط جنین، لنکش، ورم پستان، چشم درد وتلفات بره وبزغاله ازعوارض شایع این بیماری دربین دام های سبک است

00/05/10
دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند

دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از واکسیناسیون بیش از 50 هزار راس دام علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

00/05/09
محکومیت یک واحد عرضه کننده فراورده های  خام دامی تاریخ منقضی در درگز

محکومیت یک واحد عرضه کننده فراورده های خام دامی تاریخ منقضی در درگز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از محکومیت یک واحد عرضه کننده فرآورده‌های خام دامی غیر قابل مصرف به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی خبر داد.

00/05/09
دامپزشکی درگز بر سلامت دام در عید قربان نظارت می کند

دامپزشکی درگز بر سلامت دام در عید قربان نظارت می کند

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان درگز از نظارت بهداشتی دامپزشکی بر صادرات 115 تن خوراک آبزیان در گمرک لطف آباد خبر داد.

00/04/29
بازدید مدیر کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی از مزرعه پرورش ماهی در قفس در شهرستان درگز

بازدید مدیر کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی از مزرعه پرورش ماهی در قفس در شهرستان درگز

از روسای شبکه های دامپزشکی برتر در حوزه افزایش اعتبارات عمرانی تقدیر بعمل آمد

از روسای شبکه های دامپزشکی برتر در حوزه افزایش اعتبارات عمرانی تقدیر بعمل آمد

حضور نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی در جمع کارکنان شبکه دامپزشکی درگز

حضور نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی در جمع کارکنان شبکه دامپزشکی درگز

نظارت بهداشتی بر 1742 تن ترانزیت پوست گاو ، گوسفند و بز توسط قرنطینه شبکه دامپزشکی درگز

نظارت بهداشتی بر 1742 تن ترانزیت پوست گاو ، گوسفند و بز توسط قرنطینه شبکه دامپزشکی درگز

صدور بیش از هزار و سیصد فقره مجوز قرنطینه ای برای حمل فراورده های دامی در درگز

صدور بیش از هزار و سیصد فقره مجوز قرنطینه ای برای حمل فراورده های دامی در درگز

انجام طرح پایش بیماریهای زنبور عسل در زنبورستان های درگز

انجام طرح پایش بیماریهای زنبور عسل در زنبورستان های درگز

دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند؛

دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند؛

دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند

دامداران بیماری آگالاکسی را جدی بگیرند

محکومیت یک واحد عرضه کننده فراورده های  خام دامی تاریخ منقضی در درگز

محکومیت یک واحد عرضه کننده فراورده های خام دامی تاریخ منقضی در درگز

دامپزشکی درگز بر سلامت دام در عید قربان نظارت می کند

دامپزشکی درگز بر سلامت دام در عید قربان نظارت می کند

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی