بیشتر
بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار؛ از بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی خبر داد.

01/03/04
برگزاری کلاس آموزشی ترویجی و جلسه هم اندیشی با اداره بهداشت و متصدیان کشتارگاه شهرستان رشتخوار

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی و جلسه هم اندیشی با اداره بهداشت و متصدیان کشتارگاه شهرستان رشتخوار

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار؛ کلاس آموزشی ترویجی برای متصدیان قصابی و جلسه هم اندیشی در ارتباط با رفع نواقص کشتار گاه دام سنتی در شبکه دامپزشکی این شهرستان برگزار شد.

01/02/24
عملکرد شبکه دامپزشکی رشتخوار در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی

عملکرد شبکه دامپزشکی رشتخوار در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی

روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار از تعداد347 مورد بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد.

01/02/18
اقدامات شبکه دامپزشکی رشتخوار جهت پیشگیری بیماری بروسلوز

اقدامات شبکه دامپزشکی رشتخوار جهت پیشگیری بیماری بروسلوز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار از اقدامات این شبکه جهت پیشگیری از بیماری بروسلوز خبر داد.

01/02/15
تداوم طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

تداوم طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان که از 14 اسفند در شهرستان شروع شده تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

01/02/01
پایش و مراقبت واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان رشتخوار

پایش و مراقبت واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان رشتخوار

روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار از پایش و مراقبت مستمر بیماریهای طیور در 14 واحد فعال مرغ گوشتی این شهرستان خبر داد.

01/01/16
تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی رشتخوار بر روند استحصال و عرضه گوشت قرمز

تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی رشتخوار بر روند استحصال و عرضه گوشت قرمز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار از تشدید نظارت های بهداشتی بر روند تولید وعرضه 6011 کیلوگرم گوشت قرمز خبر داد.

01/01/11
بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی توسط شبکه دامپزشکی رشتخوار در سال 1400

بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی توسط شبکه دامپزشکی رشتخوار در سال 1400

روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار از پایش، مراقبت و مایه کوبی 551 هزار راس دام در سال 1400خبر داد.

01/01/09
تشدید نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی رشتخوار بر ورود گوشت مرغ تازه و منجمد

تشدید نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی رشتخوار بر ورود گوشت مرغ تازه و منجمد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی رشتخوار در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، 20 مورد بازدید بهداشتی بر روند ورود گوشت مرغ انجام شد.

01/01/08
انجام گشت مشترک شبکه دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان رشتخوار

انجام گشت مشترک شبکه دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان رشتخوار

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار؛ از انجام گشت مشترک کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد.

00/12/28
بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی و جلسه هم اندیشی با اداره بهداشت و متصدیان کشتارگاه شهرستان رشتخوار

برگزاری کلاس آموزشی ترویجی و جلسه هم اندیشی با اداره بهداشت و متصدیان کشتارگاه شهرستان رشتخوار

عملکرد شبکه دامپزشکی رشتخوار در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی

عملکرد شبکه دامپزشکی رشتخوار در طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی

اقدامات شبکه دامپزشکی رشتخوار جهت پیشگیری بیماری بروسلوز

اقدامات شبکه دامپزشکی رشتخوار جهت پیشگیری بیماری بروسلوز

تداوم طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

تداوم طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی در شهرستان رشتخوار

پایش و مراقبت واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان رشتخوار

پایش و مراقبت واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان رشتخوار

تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی رشتخوار بر روند استحصال و عرضه گوشت قرمز

تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی رشتخوار بر روند استحصال و عرضه گوشت قرمز

بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی توسط شبکه دامپزشکی رشتخوار در سال 1400

بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی توسط شبکه دامپزشکی رشتخوار در سال 1400

تشدید نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی رشتخوار بر ورود گوشت مرغ تازه و منجمد

تشدید نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی رشتخوار بر ورود گوشت مرغ تازه و منجمد

انجام گشت مشترک شبکه دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان رشتخوار

انجام گشت مشترک شبکه دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان رشتخوار

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی