بیشتر
پایش مستمر و رصد اقلام استراتژیک و دارویی

پایش مستمر و رصد اقلام استراتژیک و دارویی

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ پایش و رصد اقلام استراتژیک و دارویی با ایجاد گشت های مشترک در شهرستان زاوه در حال اجرا می باشد.

01/03/07
موردی از بیماری لمپی اسکین در شهرستان گزارش نشده است

رئیس شبکه دامپزشکی زاوه:

موردی از بیماری لمپی اسکین در شهرستان گزارش نشده است

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ موردی از بیماری لمپی اسکین مشاهده نشده اما مراقبت فعال در سطح شهرستان در راستای پیشگیری از این بیماری‌ انجام می شود.

01/03/05
حمایت دامپزشکی از سلامت جامعه با جلوگیری از کشتار غیر مجاز دام

حمایت دامپزشکی از سلامت جامعه با جلوگیری از کشتار غیر مجاز دام

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام برای حمایت از سلامت جامعه بوده و کشتار دام در حاشیه خیابان‌ها و مراکز غیربهداشتی تخلف محسوب می شود.

01/03/04
پرورش بیش از یک میلیون و چهارصد هزار جوجه گوشتی در شهرستان زاوه

پرورش بیش از یک میلیون و چهارصد هزار جوجه گوشتی در شهرستان زاوه

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان زاوه: از ابتدای سال جاری با نظارت دامپزشکی شهرستان بیش از یک میلیون و چهارصد هزار جوجه گوشتی در مراکز پرورشی صورت گرفته است.

01/03/04
تشکیل 30 پرونده تخلف بهداشتی دامپزشکی طی سال 1400 در شهرستان زاوه

تشکیل 30 پرونده تخلف بهداشتی دامپزشکی طی سال 1400 در شهرستان زاوه

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ در سال گذشته تعداد 30 پرونده تخلف بهداشتی دامپزشکی در این شهرستان تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

01/02/28
پایش بیماری ها از طریق مراقبت فعال شبکه دامپزشکی زاوه از استخرهای پرورش ماهی

پایش بیماری ها از طریق مراقبت فعال شبکه دامپزشکی زاوه از استخرهای پرورش ماهی

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ پایش بیماری ها از طریق مراقبت فعال استخرهای پرورش ماهی به صورت مستمر در حال انجام است.

01/02/27
رصد و پایش مراکز طیور در شهرستان زاوه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار

رصد و پایش مراکز طیور در شهرستان زاوه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ مراکز طیور در این شهرستان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار به صورت منظم و روزانه رصد و پایش می‌شوند.

01/02/24
پایش بیماری تب مالت با انجام آزمایش مقدماتی رزبنگال در شهرستان زاوه

پایش بیماری تب مالت با انجام آزمایش مقدماتی رزبنگال در شهرستان زاوه

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان زاوه؛ آزمایشات اولیه تشخیص بیماری بروسلوز در این شهرستان انجام می پذیرد.

01/02/22
ممیزی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های درشهرستان زاوه

ممیزی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های درشهرستان زاوه

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی زاوه؛ ممیزی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های شهرستان انجام پذیرفت.

01/02/21
ارائه آموزشهای  چهره به چهره اکیپ های واکسیناسیون شهرستان زاوه در خصوص تب کریمه کنگو در مراجعه به روستاها

ارائه آموزشهای چهره به چهره اکیپ های واکسیناسیون شهرستان زاوه در خصوص تب کریمه کنگو در مراجعه به روستاها

روابط عمومی شبکه دامپزشکی کاشمر از ارائه آموزشهای حضوری اکیپ های واکسیناسیون شهرستان زاوه در خصوص تب کریمه کنگو با مراجعه به روستاها خبر داد.

01/02/18
پایش مستمر و رصد اقلام استراتژیک و دارویی

پایش مستمر و رصد اقلام استراتژیک و دارویی

موردی از بیماری لمپی اسکین در شهرستان گزارش نشده است

موردی از بیماری لمپی اسکین در شهرستان گزارش نشده است

حمایت دامپزشکی از سلامت جامعه با جلوگیری از کشتار غیر مجاز دام

حمایت دامپزشکی از سلامت جامعه با جلوگیری از کشتار غیر مجاز دام

پرورش بیش از یک میلیون و چهارصد هزار جوجه گوشتی در شهرستان زاوه

پرورش بیش از یک میلیون و چهارصد هزار جوجه گوشتی در شهرستان زاوه

تشکیل 30 پرونده تخلف بهداشتی دامپزشکی طی سال 1400 در شهرستان زاوه

تشکیل 30 پرونده تخلف بهداشتی دامپزشکی طی سال 1400 در شهرستان زاوه

پایش بیماری ها از طریق مراقبت فعال شبکه دامپزشکی زاوه از استخرهای پرورش ماهی

پایش بیماری ها از طریق مراقبت فعال شبکه دامپزشکی زاوه از استخرهای پرورش ماهی

رصد و پایش مراکز طیور در شهرستان زاوه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار

رصد و پایش مراکز طیور در شهرستان زاوه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار

پایش بیماری تب مالت با انجام آزمایش مقدماتی رزبنگال در شهرستان زاوه

پایش بیماری تب مالت با انجام آزمایش مقدماتی رزبنگال در شهرستان زاوه

ممیزی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های درشهرستان زاوه

ممیزی مراکز درمانی و مایه کوبی و داروخانه های درشهرستان زاوه

ارائه آموزشهای  چهره به چهره اکیپ های واکسیناسیون شهرستان زاوه در خصوص تب کریمه کنگو در مراجعه به روستاها

ارائه آموزشهای چهره به چهره اکیپ های واکسیناسیون شهرستان زاوه در خصوص تب کریمه کنگو در مراجعه به روستاها

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی