بیشتر
نظارت بهداشتی براستحصال بیش از 990 تن گوشت سفید و بیش از 20 تن گوشت قرمز در کشتارگاه دام و طیور مه ولات

نظارت بهداشتی براستحصال بیش از 990 تن گوشت سفید و بیش از 20 تن گوشت قرمز در کشتارگاه دام و طیور مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات؛ در 2 ماهه اول سال جاری بیش از 990 تن گوشت سفید و بیش از 20 تن گوشت قرمز با رعایت شرایط بهداشتی در کشتارگاه های دام و طیور این شهرستان استحصال شده است.

01/03/05
برگزاری دوره آموزشی بیماری تب کریمه کنگو جهت ذابحین کشتارگاه دام مه ولات

برگزاری دوره آموزشی بیماری تب کریمه کنگو جهت ذابحین کشتارگاه دام مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات: با توجه به گرمای هوا و افزایش فاکتورهای خطر بروز بیماری تب خونریزی دهنده ی کریمه_کنگو، یک دوره ی آموزشی با همین عنوان جهت ذابحین شاغل در کشتارگاه شهرداری فیض آباد در محل شبکه دامپزشکی برگزار گردید.

01/03/02
واکسیناسیون آبله گوسفند و بز در مه ولات

واکسیناسیون آبله گوسفند و بز در مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات؛ واکسیناسیون آبله گوسفند و بز در این شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد.

01/03/02
بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی مه ولات

بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات؛ بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی در این شهرستان بصورت مستمر انجام می پذیرد.

01/02/26
بیش از 360 مورد بازدید طرح تشدید نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان در مه ولات

بیش از 360 مورد بازدید طرح تشدید نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان در مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان مه ولات؛ در طرح تشدید نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان بیش از 360 مورد بازدید بهداشتی صورت پذیرفت.

01/02/18
هشدار بیماری تب کریمه کنگو در مه ولات

هشدار بیماری تب کریمه کنگو در مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات با توجه به آغاز فصل گرما و بروز گرمای زودرس در مناطق نیمه کویری نظیر مه ولات، و به تبع آن افزایش فعالیت و تکثیر کنه ها، خطر شیوع بیماری مشترک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیش از پیش احساس می شود.

01/02/11
بازدید مشترک بهداشتی از حلیم فروشی های مه ولات

بازدید مشترک بهداشتی از حلیم فروشی های مه ولات

روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات از نظارت و بازرسی های مشترک کارشناسان واحد نظارت شبکه و اتاق اصناف و بهداشت از حلیم فروشان شهرستان و بررسی وضعیت بهداشتی فراورده های خام دامی مخصوصا گوشت و ارائه فاکتورها و همچنین نگهداری این فرآورده خبر داد.

01/01/22
صدور مجوز بهداشتی بیش از  2160 تن شیر خام در مه ولات

صدور مجوز بهداشتی بیش از 2160 تن شیر خام در مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات در 12ماهه سال 1400 بالغ بر 2167 تن شیر خام تولیدی مازاد بر نیاز شهرستان به خارج شهرستان با مجوز بهداشتی حمل گردیده است.

01/01/22
استحصال بیش از 5400 تن گوشت سفید در کشتارگاه صنعتی طیور تعاونی مه ولات در سال 1400

استحصال بیش از 5400 تن گوشت سفید در کشتارگاه صنعتی طیور تعاونی مه ولات در سال 1400

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات در 12ماهه سال 1400، بیش از 5400 تن گوشت سفید با رعایت شرایط بهداشتی در کشتارگاههای طیور این شهرستان استحصال شده است.

01/01/18
نظارت بهداشتی وشرعی بر استحصال بیش از 129تن گوشت قرمز در سال 1400در مه ولات

نظارت بهداشتی وشرعی بر استحصال بیش از 129تن گوشت قرمز در سال 1400در مه ولات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی مه ولات؛ در سال 1400بیش از 129 تن گوشت قرمز سالم و بهداشتی از کشتارگاه دام شهرداری شهرستان استحصال گردیده است.

01/01/17
نظارت بهداشتی براستحصال بیش از 990 تن گوشت سفید و بیش از 20 تن گوشت قرمز در کشتارگاه دام و طیور مه ولات

نظارت بهداشتی براستحصال بیش از 990 تن گوشت سفید و بیش از 20 تن گوشت قرمز در کشتارگاه دام و طیور مه ولات

برگزاری دوره آموزشی بیماری تب کریمه کنگو جهت ذابحین کشتارگاه دام مه ولات

برگزاری دوره آموزشی بیماری تب کریمه کنگو جهت ذابحین کشتارگاه دام مه ولات

واکسیناسیون آبله گوسفند و بز در مه ولات

واکسیناسیون آبله گوسفند و بز در مه ولات

بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی مه ولات

بازدید و ممیزی مراکز بخش خصوصی مه ولات

بیش از 360 مورد بازدید طرح تشدید نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان در مه ولات

بیش از 360 مورد بازدید طرح تشدید نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان در مه ولات

هشدار بیماری تب کریمه کنگو در مه ولات

هشدار بیماری تب کریمه کنگو در مه ولات

بازدید مشترک بهداشتی از حلیم فروشی های مه ولات

بازدید مشترک بهداشتی از حلیم فروشی های مه ولات

صدور مجوز بهداشتی بیش از  2160 تن شیر خام در مه ولات

صدور مجوز بهداشتی بیش از 2160 تن شیر خام در مه ولات

استحصال بیش از 5400 تن گوشت سفید در کشتارگاه صنعتی طیور تعاونی مه ولات در سال 1400

استحصال بیش از 5400 تن گوشت سفید در کشتارگاه صنعتی طیور تعاونی مه ولات در سال 1400

نظارت بهداشتی وشرعی بر استحصال بیش از 129تن گوشت قرمز در سال 1400در مه ولات

نظارت بهداشتی وشرعی بر استحصال بیش از 129تن گوشت قرمز در سال 1400در مه ولات

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی