بیشتر
برگزاری جلسه تکریم از ذابحین وناظرین کشتارگاه دام و طیور تربت حیدریه

برگزاری جلسه تکریم از ذابحین وناظرین کشتارگاه دام و طیور تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی شهرستان تربت حیدریه: همزمان با همایش سراسری تکریم از ذابحین و ناظرین کشتارگاههای دام و طیور در سراسر کشور جلسه ای در این خصوص در روز پنج شنبه در شبکه دامپزشکی شهرستان تربت حیدریه انجام گرفت.

01/02/04
نشست مشترک بین فرماندهی گروهان مرزی و شبکه دامپزشکی در شهرستان کلات

نشست مشترک بین فرماندهی گروهان مرزی و شبکه دامپزشکی در شهرستان کلات

روابط عمومی شبکه دامپزشکی کلات از نشست مشترک بین فرماندهی گروهان مرزی و شبکه دامپزشکی در شهرستان کلات خبر داد.

00/11/18
حضور مدیر کل دامپزشکی استان در شهرستان کلات و دیدار با همکاران شبکه

حضور مدیر کل دامپزشکی استان در شهرستان کلات و دیدار با همکاران شبکه

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان کلات، از حضور آقای دکتر اعلمی مدیر کل محترم اداره کل دامپزشکی استان در شهرستان خبر داد.

00/11/13
گشت مشترک شبکه دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست از تالاب­ها  و سدهای محل زیست پرندگان وحشی آبزی کلات

گشت مشترک شبکه دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست از تالاب­ها و سدهای محل زیست پرندگان وحشی آبزی کلات

روابط عمومی شبکه دامپزشکی کلات؛ از گشت مشترک شبکه دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست از تالاب­ها و سدهای محل زیست پرندگان وحشی آبزی در شهرستان کلات خبر داد.

00/08/18
تقدیر از فعالان دامپزشکی با مناسبت گرامی داشت  14 مهر روز ملی دامپزشکی در محل شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر از فعالان دامپزشکی با مناسبت گرامی داشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی در محل شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان کلات، از تشکیل جلسه تقدیر از فعالان دامپزشکی با مناسبت گرامی داشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی همزمان با بر گزاری ویبنار اداره کل در شبکه دامپزشکی خبر داد.

00/07/20
سخنرانی بمناسبت گرامی داشت  14 مهر روز ملی دامپزشکی در نماز جمعه شهرستان کلات

سخنرانی بمناسبت گرامی داشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی در نماز جمعه شهرستان کلات

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان کلات، از سخنرانی رییس شبکه دامپزشکی به مناسبت گرامی داشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی در بین نمازگذاران روز جمعه شهرستان کلات خبر داد.

00/07/10
وقوع تلفات سنگین در یکی از مزارع پرورش ماهی شهرستان کلات

وقوع تلفات سنگین در یکی از مزارع پرورش ماهی شهرستان کلات

در پی سهل انگاری کارگران یکی از مزارع پرورش ماهی شهرستان کلات و کاهش سطح آب استخر و غیر فعال شدن دستگاه هوادهی آن و عدم سرکشی به موقع، ماهیان دچار کمبود اکسیژن شده و کلیه آنها در آب تلف شدند و با توجه به غیر قابل مصرف بودن آنها، ماهی های تلف شده با نظارت شبکه دامپزشکی در محل، دفن بهداشتی گردید.

00/02/19
تقدیر مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی کلات، مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی از رییس این شبکه تقدیر به عمل آورد.

00/01/24
تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی کلات، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از رییس این شبکه تقدیر به عمل آورد.

00/01/24
پایش، مراقبت و مایه کوبی 100 درصدی دام های شهرستان کلات علیه بیماری­ آبله

پایش، مراقبت و مایه کوبی 100 درصدی دام های شهرستان کلات علیه بیماری­ آبله

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان کلات، از پایش، مراقبت و مایه کوبی 100 درصدی دام های شهرستان علیه بیماری­ آبله خبر داد.

99/12/09
برگزاری جلسه تکریم از ذابحین وناظرین کشتارگاه دام و طیور تربت حیدریه

برگزاری جلسه تکریم از ذابحین وناظرین کشتارگاه دام و طیور تربت حیدریه

نشست مشترک بین فرماندهی گروهان مرزی و شبکه دامپزشکی در شهرستان کلات

نشست مشترک بین فرماندهی گروهان مرزی و شبکه دامپزشکی در شهرستان کلات

حضور مدیر کل دامپزشکی استان در شهرستان کلات و دیدار با همکاران شبکه

حضور مدیر کل دامپزشکی استان در شهرستان کلات و دیدار با همکاران شبکه

گشت مشترک شبکه دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست از تالاب­ها  و سدهای محل زیست پرندگان وحشی آبزی کلات

گشت مشترک شبکه دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست از تالاب­ها و سدهای محل زیست پرندگان وحشی آبزی کلات

تقدیر از فعالان دامپزشکی با مناسبت گرامی داشت  14 مهر روز ملی دامپزشکی در محل شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر از فعالان دامپزشکی با مناسبت گرامی داشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی در محل شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

سخنرانی بمناسبت گرامی داشت  14 مهر روز ملی دامپزشکی در نماز جمعه شهرستان کلات

سخنرانی بمناسبت گرامی داشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی در نماز جمعه شهرستان کلات

وقوع تلفات سنگین در یکی از مزارع پرورش ماهی شهرستان کلات

وقوع تلفات سنگین در یکی از مزارع پرورش ماهی شهرستان کلات

تقدیر مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کلات

پایش، مراقبت و مایه کوبی 100 درصدی دام های شهرستان کلات علیه بیماری­ آبله

پایش، مراقبت و مایه کوبی 100 درصدی دام های شهرستان کلات علیه بیماری­ آبله

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی