بیشتر
معرفی قضایی 2 درمانگر غیر مجاز دام در گناباد

معرفی قضایی 2 درمانگر غیر مجاز دام در گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ درمانگران غیر مجاز در شهرستان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

01/03/07
توقیف 59 راس دام سبک غیر مجاز در شهرستان گناباد

توقیف 59 راس دام سبک غیر مجاز در شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ با تلاش مأمورین نیروی انتظامی یک دستگاه خودروی بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی حامل 59 رأس دام زنده سبک متوقف گردید.

01/03/05
رشد جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان گناباد

رشد جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ با نظارت بهداشتی دامپزشکی در واحدهای پرورشی طیور این شهرستان در دو ماهه سال1401 تعداد 1 میلیون و 487 هزار و 20 قطعه جوجه ریزی انجام گردیده است.

01/03/04
کلاس آموزشی تب کریمه کنگو ویژه قصابان در شهرستان گناباد

کلاس آموزشی تب کریمه کنگو ویژه قصابان در شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ با توجه به اهمیت و ضرورت افزایش آگاهی بیماری تب کریمه_کنگو، کلاس آموزشی ویژه قصابان در محل کشتارگاه دام گناباد برگزار گردید.

01/02/31
برگزاری کمیته فصلی زئونوزها در شهرستان گناباد

برگزاری کمیته فصلی زئونوزها در شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ جلسه فصلی کمیته زئونوزها با محوریت تب کریمه کنگو در محل معاونت علوم پزشکی گناباد برگزار گردید.

01/02/29
واکسیناسیون آبله گوسفندی در گناباد

واکسیناسیون آبله گوسفندی در گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ بیش از 30000 راس گوسفند و بز از ابتدای سال تاکنون علیه بیماری آبله واکسینه شده اند.

01/02/26
هشدارهای رئیس شبکه دامپزشکی گناباد در خصوص تب کریمه کنگو

هشدارهای رئیس شبکه دامپزشکی گناباد در خصوص تب کریمه کنگو

روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد هشدار داد؛ با توجه به آغاز فصل گرما و در نتیجه گسترش فعالیت کنه های عامل بیماری، شهروندان باید نسبت به احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو مراقب باشند.

01/02/25
ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان گناباد

ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان گناباد؛ ممیزی مراکز خدمات بخش خصوصی تحت نظارت واحد تشخیص و درمان شبکه دامپزشکی شهرستان در حال انجام می باشد.

01/02/24
سمپاشی دوره ای کشتارگاه های دام شهرستان گناباد

سمپاشی دوره ای کشتارگاه های دام شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ سمپاشی دوره ای کشتارگاه دام گناباد به طور مستمر با همکاری دامپزشکی و شهرداری های محترم در حال انجام است.

01/02/22
نمونه برداری تلفات ماهی کپور در گناباد

نمونه برداری تلفات ماهی کپور در گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی گناباد؛ نمونه برداری از تلفات ماهی کپور انجام شد.

01/02/21
معرفی قضایی 2 درمانگر غیر مجاز دام در گناباد

معرفی قضایی 2 درمانگر غیر مجاز دام در گناباد

توقیف 59 راس دام سبک غیر مجاز در شهرستان گناباد

توقیف 59 راس دام سبک غیر مجاز در شهرستان گناباد

رشد جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان گناباد

رشد جوجه ریزی در مرغداری های شهرستان گناباد

کلاس آموزشی تب کریمه کنگو ویژه قصابان در شهرستان گناباد

کلاس آموزشی تب کریمه کنگو ویژه قصابان در شهرستان گناباد

برگزاری کمیته فصلی زئونوزها در شهرستان گناباد

برگزاری کمیته فصلی زئونوزها در شهرستان گناباد

واکسیناسیون آبله گوسفندی در گناباد

واکسیناسیون آبله گوسفندی در گناباد

هشدارهای رئیس شبکه دامپزشکی گناباد در خصوص تب کریمه کنگو

هشدارهای رئیس شبکه دامپزشکی گناباد در خصوص تب کریمه کنگو

ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان گناباد

ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان گناباد

سمپاشی دوره ای کشتارگاه های دام شهرستان گناباد

سمپاشی دوره ای کشتارگاه های دام شهرستان گناباد

نمونه برداری تلفات ماهی کپور در گناباد

نمونه برداری تلفات ماهی کپور در گناباد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی