مدیرکل استان

 

معاون سلامت

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل کرم ابریشم و آبزیان

کارشناس مسئول بررسی مبارزه و مراقبت بیماریهای دامی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

اداره تشخیص و درمان

 

دفتر نمایندگی ولی فقیه

 

کارشناس مسئول حراست

 

کارشناس مسئول حقوق و ارزیابی عملکرد

 

کارشناس مسئول روابط عمومی

 

شبکه های دامپزشکی

درگز

قوچان

کلات

چناران

مشهد

سرخس

بینالود

نیشابور

فیروزه

خوشاب

جوین

جغتای

داورزن

سبزوار

بردسکن

خلیل آباد

بجستان

گناباد

خواف

مه ولات

رشتخوار

تایباد

باخرز

زاوه

تربت حیدریه

فریمان

تربت جام

کاشمر

 

معاون توسعه و مدیریت منابع

اداره برنامه و بودجه

اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی

اداره امور مالی