• 1401/02/24 - 09:58
  • تعداد بازدید : 25
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان گناباد

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان گناباد؛ ممیزی مراکز خدمات بخش خصوصی تحت نظارت واحد تشخیص و درمان شبکه دامپزشکی شهرستان در حال انجام می باشد.

ممیزی مراکز بخش خصوصی دامپزشکی گناباد

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد در این خصوص گفت: سازمان دامپزشکی در قالب اصل 44 قانون اساسی بیشترین واگذاری خدمات به بخش خصوصی را داشته که بازدهی بسیار خوبی در ارائه خدمات به مردم همراه داشته است.

دکتر متقی ضمن اشاره به تعامل بسیار خوب این مراکز با دامداران و مرغداران و نیز شبکه دامپزشکی از فعالیت 2 درمانگاه دامپزشکی، 5مرکز اشتغال به امور درمان دامپزشکی، 6 داروخانه دامپزشکی و 1 مجتمع درمانی دامپزشکی (پلی کلینیک) و 3 مرکز مستقل واکسیناسیون دامپزشکی در گناباد خبر داد و افزود بمنظور بهبود عملکرد و ایجاد شرایط حداکثری رضایتمندی مراجعین، نظارت و بازرسی مستمر مراکز دامپزشکی شهرستان در حال انجام می باشد.

وی در ادامه به ممیزی مراکز خدمات بخش خصوصی اشاره کرد و افزود با عنایت به سیاست ها و ضوابط حاکمیتی دامپزشکی نظارت بر بخش خصوصی بر عهده ادارات دولتی دامپزشکی می باشد و طرح مذکور در این رابطه در حال انجام می باشد.

  • گروه خبری : اخبار شهرستان صفحه اصلی,اداره شهرستان گناباد
  • کد خبر : 286049
pr_rkh روابط عمومی استان

pr_rkh روابط عمومی استان

لینک کوتاه