بیشتر
پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در  نوروز و رمضان 1401

پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در نوروز و رمضان 1401

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از پایان طرح تشدید نظارت نوروز و رمضان 1401 در شهرستان خبر داد.

01/02/22
اجرای برنامه غربالگری بیماری های غیر واگیر به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی در شبکه دامپزشکی تربت جام

اجرای برنامه غربالگری بیماری های غیر واگیر به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی در شبکه دامپزشکی تربت جام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از اجرای برنامه غربالگری بیماری های غیر واگیر به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی در شبکه دامپزشکی شهرستان خبر داد.

00/12/07
تداوم نظارت شبکه دامپزشکی تربت جام بر عرضه فراورده های خام دامی در قالب گشت مشترک

تداوم نظارت شبکه دامپزشکی تربت جام بر عرضه فراورده های خام دامی در قالب گشت مشترک

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت از اجرای مداوم گشت مشترک به همراه اتاق اصناف و دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در نظارت بر عرضه فراورده های خام دامی خبر داد.

00/11/06
افزایش 30 درصدی جوجه ریزی در تربت جام

افزایش 30 درصدی جوجه ریزی در تربت جام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از افزایش 30 درصدی جوجه ریزی در ده ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

00/11/02
کشف 37 قلم داروی تقلبی و تاریخ گذشته به ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون ریال در شهرستان تربت جام

کشف 37 قلم داروی تقلبی و تاریخ گذشته به ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون ریال در شهرستان تربت جام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از کشف 37 قلم داروی تقلبی و تاریخ گذشته به ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون ریال خبر داد.

00/10/29
حضور مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در شهرستان تربت جام

حضور مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در شهرستان تربت جام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از حضور مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در این شهرستان خبر داد.

00/09/27
بیماری آنگارا 31 هزارجوجه را در تربت جام به کام معدوم سازی کشاند!

بیماری آنگارا 31 هزارجوجه را در تربت جام به کام معدوم سازی کشاند!

رئیس شبکه دامپزشکی تربت جام گفت: این اولین مورد بیماری HHS یا آنگارا در تربت جام بود که بعد از نمونه برداری و تایید آزمایشگاهی، با هماهنگی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی 31 هزار و پانصد قطعه جوجه 20 روزه در این واحد با رعایت تمام موازین بهداشتی معدوم سازی و مدفون گردید .

00/08/17
 تقدیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان از رییس شبکه دامپزشکی تربت جام

تقدیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان از رییس شبکه دامپزشکی تربت جام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از تقدیر مدیر کل محیط زیست استان از ریاست این شبکه خبر داد.

00/02/21
کشف و معدوم سازی یک محموله ماهی حرام با وزن 300 کیلوگرم در تربت جام

کشف و معدوم سازی یک محموله ماهی حرام با وزن 300 کیلوگرم در تربت جام

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از کشف و معدوم سازی یک محموله ماهی حرام با وزن 300 کیلوگرم خبر داد.

00/01/24
کشف و معدوم سازی 895 کیلوگرم گوشت و فراورده خام دامی غیر قابل مصرف از یک انبار غیر مجاز

کشف و معدوم سازی 895 کیلوگرم گوشت و فراورده خام دامی غیر قابل مصرف از یک انبار غیر مجاز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت جام از کشف و معدوم سازی 896 کیلوگرم گوشت و فراورده خام دامی غیر قابل مصرف از یک انبار غیر مجاز خبر داد.

99/11/20
پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در  نوروز و رمضان 1401

پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در نوروز و رمضان 1401

اجرای برنامه غربالگری بیماری های غیر واگیر به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی در شبکه دامپزشکی تربت جام

اجرای برنامه غربالگری بیماری های غیر واگیر به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی در شبکه دامپزشکی تربت جام

تداوم نظارت شبکه دامپزشکی تربت جام بر عرضه فراورده های خام دامی در قالب گشت مشترک

تداوم نظارت شبکه دامپزشکی تربت جام بر عرضه فراورده های خام دامی در قالب گشت مشترک

افزایش 30 درصدی جوجه ریزی در تربت جام

افزایش 30 درصدی جوجه ریزی در تربت جام

کشف 37 قلم داروی تقلبی و تاریخ گذشته به ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون ریال در شهرستان تربت جام

کشف 37 قلم داروی تقلبی و تاریخ گذشته به ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون ریال در شهرستان تربت جام

حضور مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در شهرستان تربت جام

حضور مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در شهرستان تربت جام

بیماری آنگارا 31 هزارجوجه را در تربت جام به کام معدوم سازی کشاند!

بیماری آنگارا 31 هزارجوجه را در تربت جام به کام معدوم سازی کشاند!

 تقدیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان از رییس شبکه دامپزشکی تربت جام

تقدیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان از رییس شبکه دامپزشکی تربت جام

کشف و معدوم سازی یک محموله ماهی حرام با وزن 300 کیلوگرم در تربت جام

کشف و معدوم سازی یک محموله ماهی حرام با وزن 300 کیلوگرم در تربت جام

کشف و معدوم سازی 895 کیلوگرم گوشت و فراورده خام دامی غیر قابل مصرف از یک انبار غیر مجاز

کشف و معدوم سازی 895 کیلوگرم گوشت و فراورده خام دامی غیر قابل مصرف از یک انبار غیر مجاز

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی