بیشتر
بازدید سرزده رییس شبکه دامپزشکی قوچان از مراکز جمع آوری شیر

بازدید سرزده رییس شبکه دامپزشکی قوچان از مراکز جمع آوری شیر

دکتر ابوالفضل احمدی رییس شبکه دامپزشکی قوچان از مراکز جمع آوری شیر شهرستان قوچان بازدید به عمل آورد.

01/02/08
واکسیناسیون حدود یک میلیون و پانصد هزار راس دام  در سال 1400 توسط شبکه دامپزشکی قوچان

واکسیناسیون حدود یک میلیون و پانصد هزار راس دام در سال 1400 توسط شبکه دامپزشکی قوچان

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی قوچان، در سال 1400 حدود یک میلیون و پانصد هزار راس دام علیه بیماری های اختصاصی دام و مشترک بین انسان و دام از جمله آبله، شاربن، تب برفکی، بروسلوز و هاری واکسینه شده است.

01/01/16
تولید 788 تن گوشت تحت شرایط بهداشتی از آغاز طرح تشدید نظارت تا کنون در شهرستان قوچان

تولید 788 تن گوشت تحت شرایط بهداشتی از آغاز طرح تشدید نظارت تا کنون در شهرستان قوچان

به گزارش روابط عمومی شبکه ی دامپزشکی قوچان از آغاز طرح تشدید کنترل و نظارت ویژه نوروز و رمضان طی 23 روز مقدار 685 تن گوشت سفید و 103 تن گوشت قرمز با نظارت بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاه های قوچان تولید شده است.

01/01/10
انجام 651 مورد بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت نوروزی بوسیله شبکه دامپزشکی قوچان

انجام 651 مورد بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت نوروزی بوسیله شبکه دامپزشکی قوچان

به گزارش روابط عمومی شبکه ی دامپزشکی قوچان؛ از ابتدای طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی تاکنون تعداد 651 بازدید بهداشتی بوسیله اکیپ های نظارت بر بهداشت عمومی و مواد عذایی شبکه دامپزشکی این شهرستان انجام گرفته است.

00/12/28
دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با شهردار جدید شهر قوچان

دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با شهردار جدید شهر قوچان

دکتر ابوالفضل احمدی در نهم اسفند ماه سال جاری دیداری با دکتر فاضلی حق پناه (شهردار جدید شهر قوچان) در محل شهرداری قوچان داشت.

00/12/12
دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با مهندس صفایی فرماندار جدید قوچان

دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با مهندس صفایی فرماندار جدید قوچان

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی قوچان، دکتر ابوالفضل احمدی (رییس دامپزشکی قوچان) با فرماندار جدید شهرستان دیدار و گفتگو داشتند.

00/12/03
بازدید فرماندار شهرستان قوچان از کشتارگاه دام شهرداری

بازدید فرماندار شهرستان قوچان از کشتارگاه دام شهرداری

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی قوچان، در تاریخ دوم اسفند ماه سال جاری عباس علی صفایی (فرماندار شهرستان قوچان) به همراه معاون شبکه دامپزشکی شهرستان، شهردار قوچان و سرمایه گذار بخش خصوصی از کشتارگاه دام شهر قوچان بازدید به عمل آورد.

00/12/03
بازدید رییس شبکه دامپزشکی قوچان از شرکت لبنی

بازدید رییس شبکه دامپزشکی قوچان از شرکت لبنی

دکتر ابوالفضل احمدی رییس شبکه دامپزشکی قوچان از شرکت تولید محصولات لبنی شهرستان بازدید به عمل آورد.

00/11/13
واکسیناسیون نزدیک به 600 هزار رأس دام در شهرستان قوچان علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام

واکسیناسیون نزدیک به 600 هزار رأس دام در شهرستان قوچان علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان؛ تعداد 591632 راس دام علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام توسط اکیپ های واکسیناسیون شبکه دامپزشکی قوچان در ده ماهه ابتدایی سال جاری واکسینه شده اند.

00/11/12
بیش از 1200 مورد بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه ی فرآورده های خام دامی شهرستان قوچان از اول سال جاری

بیش از 1200 مورد بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه ی فرآورده های خام دامی شهرستان قوچان از اول سال جاری

بر اساس گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان، از ابتدای سال تا کنون بیش از 1200 مورد بازدید از مراکز عرضه ی فرآورده های خام دامی شامل قصابی ها، مرغ فروشی ها، پروتئینی ها، فروشگاه های زنجیره ای، رستوران ها، طباخی ها در سطح شهرستان قوچان بوسیله واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی انجام شد.

00/11/10
بازدید سرزده رییس شبکه دامپزشکی قوچان از مراکز جمع آوری شیر

بازدید سرزده رییس شبکه دامپزشکی قوچان از مراکز جمع آوری شیر

واکسیناسیون حدود یک میلیون و پانصد هزار راس دام  در سال 1400 توسط شبکه دامپزشکی قوچان

واکسیناسیون حدود یک میلیون و پانصد هزار راس دام در سال 1400 توسط شبکه دامپزشکی قوچان

تولید 788 تن گوشت تحت شرایط بهداشتی از آغاز طرح تشدید نظارت تا کنون در شهرستان قوچان

تولید 788 تن گوشت تحت شرایط بهداشتی از آغاز طرح تشدید نظارت تا کنون در شهرستان قوچان

انجام 651 مورد بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت نوروزی بوسیله شبکه دامپزشکی قوچان

انجام 651 مورد بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت نوروزی بوسیله شبکه دامپزشکی قوچان

دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با شهردار جدید شهر قوچان

دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با شهردار جدید شهر قوچان

دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با مهندس صفایی فرماندار جدید قوچان

دیدار رییس شبکه دامپزشکی قوچان با مهندس صفایی فرماندار جدید قوچان

بازدید فرماندار شهرستان قوچان از کشتارگاه دام شهرداری

بازدید فرماندار شهرستان قوچان از کشتارگاه دام شهرداری

بازدید رییس شبکه دامپزشکی قوچان از شرکت لبنی

بازدید رییس شبکه دامپزشکی قوچان از شرکت لبنی

واکسیناسیون نزدیک به 600 هزار رأس دام در شهرستان قوچان علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام

واکسیناسیون نزدیک به 600 هزار رأس دام در شهرستان قوچان علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام

بیش از 1200 مورد بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه ی فرآورده های خام دامی شهرستان قوچان از اول سال جاری

بیش از 1200 مورد بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه ی فرآورده های خام دامی شهرستان قوچان از اول سال جاری

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی