نام و نام خانوادگی : مهندس عباس خوشنویس

پست سازمانی : رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

شماره تماس : 05131674320

 

 

لینک کوتاه