نام و نام خانوادگی :  دکتر سید محمد مهدی احمدی

پست سازمانی : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

شماره تماس : 05131674420

 

 

لینک کوتاه