نام و نام خانوادگی : دکتر ناصر مرگان ازغدی

پست سازمانی : معاون توسعه و مدیریت منابع

شماره تماس : 05131674300

 

لینک کوتاه