نام و نام خانوادگی : دکتر ناصر مرگان ازغدی

پست سازمانی : معاون توسعه و مدیریت منابع

شماره تماس : 05136228111 داخلی 202

 

لینک کوتاه