نام و نام خانوادگی : دکتر محمود قربانزاده

پست سازمانی : معاون سلامت

شماره تماس : 05131674400

 

 

لینک کوتاه