طبق بند 2 ماده 9 تصویب­نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، تصمیمات، فرایندها، خدمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در نظر دارد با مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصویب دستورالعمل های سازمانی با رعایت حقوق شهروندی نظرات عموم ذینفعان و بهره برداران را در تصویب دستورالعملها مدنظر بگیرد. خواهشمند است با کلیک بروی عنوان ، پیشنویس دستورالعمل را مطالعه ، نظر خود درج نموده و ما را در فرایند تصمیم سازی یاری نمایید.

پیش نویس دستورالعمل اجرایی "ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی تولید گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک"

 

 

 

لینک کوتاه