جواد اعلمی

مدیر کل

جواد اعلمی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674200

آدرس :

ناصر مرگان ازغدی

معاون توسعه و مدیریت منابع

ناصر مرگان ازغدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674300

رزومه : دانلود رزومه

آدرس :

محمود قربانزاده

معاون سلامت

محمود قربانزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674400

رزومه : دانلود رزومه

آدرس :

سعید کوروش نژاد

رئیس اداره برنامه و بودجه

سعید کوروش نژاد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674310

آدرس :

سید محمد مهدی احمدی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

سید محمد مهدی احمدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674420

آدرس :

محمدرضا بهروزیان

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

محمدرضا بهروزیان

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674430

آدرس :

محمود محمدی

رئیس اداره تشخیص و درمان

محمود محمدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674460

رزومه : دانلود رزومه

آدرس :

علیرضا شهرام  شرقی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم

علیرضا شهرام شرقی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674440

آدرس :

محمدعلی کامل فرزنی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

محمدعلی کامل فرزنی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674410

آدرس :

محسن نژاد

کارشناس مسئول واحد آبزیان

محسن نژاد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674450

آدرس :

عباس  خوشنویس

رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

عباس خوشنویس

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 051-31674320

آدرس :

محمدحسن خادمی

رئیس اداره امور مالی

محمدحسن خادمی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 051-31674330

آدرس :

محمدعلی  رضایی

مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد

محمدعلی رضایی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674210

آدرس :

ناصر دربان مقامی

رئیس اداره آزمایشگاه مرکزی

ناصر دربان مقامی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674500

آدرس :

هادی  زارعی

کارشناس مسئول روابط عمومی

هادی زارعی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674240

آدرس :

ابوالفضل نجاریان

کارشناس مسئول اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

ابوالفضل نجاریان

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 051-31674340

آدرس :

سید علی  علوی مقدم

کارشناس مسئول آموزش و ترویج

سید علی علوی مقدم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-31674360

آدرس :

لینک کوتاه