مناقصات - مزایدات 

شماره مزایده 1001000046000007 

تیرآهن 12-14 میلگرد - آجدار 10-16- شهرستان تایباد      تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 09-08-1401 تا 22-08-1401

شماره مزایده 1001000046000005 

فروش شش دانگ ساختمان مسکونی در شهرستان قوچان      تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 19-04-1401 تا 30-04-1401

شماره مزایده ۶۰۰۱۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۴

انواع لاستیک خودرو و لوازم متفرقه خودروهای میتسوبیشی ، لندرور ، پاژن و ....      تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 09-08-1401 تا 15-08-1401

شماره مزایده ۶۰۰۱۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۳

کارواش کامیونی داکات ضوعفونی مستعمل                                                          تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 08-08-1401 تا 15-08-1401

شماره مزایده ۶۰۰۱۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۲

ضایعات شامل آهن و آلومینیوم و کامپیوتر و کوره لاشه سوز و ...                            تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 08-08-1401 تا 17-08-1401

شماره مزایده ۶۰۰۱۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۱

ضایعات شامل کانکس و منبع گازوئیل ، یخچال ، ضایعات اهن الومینیوم و ...          تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 09-08-1401 تا 15-08-1401

شماره مزایده ۶۰۹۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۱

یک دستگاه کانکس موجود در محوطه گمرک دوغارون                                            تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : از 20-11-1399 تا 28-11-1399

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    لینک کوتاه