لیست اخبار صفحه :1
همکاری دامپزشکی برای ساماندهی سگ های بلاصاحب در پناهگاه ها

همکاری دامپزشکی برای ساماندهی سگ های بلاصاحب در پناهگاه ها

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمردر بازدید از پروژه پناهگاه حیوانات شهرداری کاشمر اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع و کمک به بهبود و ساماندهی حیوانات بلاصاحب واکسیناسیون هاری و سم پاشی در پناهگاه بصورت رایگان انجام می شود.

کمبود واکسن های بخش خصوصی و دولتی در برخی موارد در شهرستان از مهم ترین چالش های دامپزشکی سرخس است
در گفتگو با رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سرخس عنوان شد:

کمبود واکسن های بخش خصوصی و دولتی در برخی موارد در شهرستان از مهم ترین چالش های دامپزشکی سرخس است

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سرخس در گفتگو با روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی اظهار داشت: کمبود واکسن های بخش خصوصی و دولتی در برخی موارد در شهرستان از مهم ترین چالش های دامپزشکی سرخس است. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این مصاحبه است.

واکسیناتور  و نیرو های عملیات فنی در دامداری های سنتی، در معرض خطر صدمات فیزیکی و آلودگی های میکروبی  از قبیل ابتلاءبه تب مالت  و در گیر ی بیماریهای  ستون فقرات قرار دارند
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار:

واکسیناتور و نیرو های عملیات فنی در دامداری های سنتی، در معرض خطر صدمات فیزیکی و آلودگی های میکروبی از قبیل ابتلاءبه تب مالت و در گیر ی بیماریهای ستون فقرات قرار دارند

گفتگوی این هفته را با دکتر ولی الله جغتایی، رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار به عنوان باسابقه ترین رییس شبکه استان انجام داده ایم؛ شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می کنیم.

تعامل با دهیاریها جهت انجام عملیات واکسیناسیون دامها و ثبت به موقع بروز بیماریها در واحد ها توسط بخش خصوصی صورت گرفته است
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان زاوه:

تعامل با دهیاریها جهت انجام عملیات واکسیناسیون دامها و ثبت به موقع بروز بیماریها در واحد ها توسط بخش خصوصی صورت گرفته است

رییس شبکه شهرستان زاوه در گفتگو با روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان؛ ضمن تشریع فعالیت ها و دستاوردهای شبکه از تعامل مناسب بخش خصوصی دامپزشکی با دهیاری ها جهت جهت انجام عملیات واکسیناسیون دامهاو ثبت به موقع بروز بیماریها در واحد ها خبر داد.

شهرستان فاقد نیروی کارشناس و کاردان رسمی و پیمانی بوده و همکاران عمدتاً نیروهای طرحی و قراردادی می باشند
رییس شبکه دامپزشکی رشتخوار در گفتگو با روابط عمومی اداره کل:

شهرستان فاقد نیروی کارشناس و کاردان رسمی و پیمانی بوده و همکاران عمدتاً نیروهای طرحی و قراردادی می باشند

گفتگوی این هفته را با دکتر حسین اکبری نسب، رییس شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار انجام داده ایم و طی آن گزارشی از ظرفیت ها و خدمات این مجموعه را منتشر کرده ایم؛ با ما در مطالعه این گفتگو همراه باشید.

وجود روستاها و مراتع صعب العبور کوهستانی ، پراکندگی روستاها و کمبود نیروی انسانی از مهم ترین مشکلات است
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان درگز در گفتگو با روابط عمومی اداره کل:

وجود روستاها و مراتع صعب العبور کوهستانی ، پراکندگی روستاها و کمبود نیروی انسانی از مهم ترین مشکلات است

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان درگز در گفتگو با روابط عمومی اداره کل اظهار کرد: وجود روستاها و مراتع صعب العبور کوهستانی ، پراکندگی روستاها و کمبود نیروی انسانی از مهم ترین مشکلات است.

ارتباط مالی بین مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی و کارفرما از مشکلات دامپزشکی شهرستان است
در گفتگو با رییس شبکه دامپزشکی شهرستان چناران مطرح شد

ارتباط مالی بین مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی و کارفرما از مشکلات دامپزشکی شهرستان است

در ادامه گفتگوهای هفته؛ دهمین گفتگوی روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی با رییس شبکه دامپزشکی شهرستان چناران انجام شد که طی آن دکتر محمد سیاح لائین به سئوالات ما اینگونه پاسخ داد.

لینک کوتاه