بیشتر
شناسایی و معدوم سازی 1200کیلوگرم شیر آلوده به باقیمانده دارویی در شهرستان سبزوار

شناسایی و معدوم سازی 1200کیلوگرم شیر آلوده به باقیمانده دارویی در شهرستان سبزوار

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار؛ مقدار 1200 کیلوگرم شیر آلوده به باقیمانده ی دارویی شناسایی و معدوم شد.

01/03/05
معرفی دکتر «ولی الله جغتایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان «ششتمد»

معرفی دکتر «ولی الله جغتایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان «ششتمد»

دکتر «ولی الله جغتایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان «ششتمد» منصوب شد.

01/03/03
معرفی درمانگر غیر مجاز دامپزشکی به مراجع قضایی

معرفی درمانگر غیر مجاز دامپزشکی به مراجع قضایی

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار؛ فردی که به صورت غیر مجاز و بدون هیچگونه مدرک تحصیلی اقدام به انجام امور درمانی و جراحی دامپزشکی نموده و منجر به تلف شدن حیوان شده بود، به مراجع قضایی معرفی گردید.

01/02/28
معرفی فروشنده ی لاشه های تلفات مرغداری به دادگاه

معرفی فروشنده ی لاشه های تلفات مرغداری به دادگاه

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار؛ فردی که لاشه تلفات مرغداری را عرضه می نمود به دادگاه معرفی شد.

01/02/20
معرفی متصدی رستوران به دادگاه به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی

معرفی متصدی رستوران به دادگاه به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی

متصدی 2 باب رستوران به دلیل تهدید علیه بهداشت به دادگاه عمومی معرفی شد.

01/01/27
توقیف کامیون حمل غیر مجاز دام زنده

توقیف کامیون حمل غیر مجاز دام زنده

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی سبزوار؛ کامیون حامل دام زنده بدون مجوز در این شهرستان متوقف شد.

01/01/16
محکومیت دو میلیارد و دویست میلیون ریالی دو نفر از عاملین عرضه خارج ازشبکه تعداد 1700 قطعه مرغ

محکومیت دو میلیارد و دویست میلیون ریالی دو نفر از عاملین عرضه خارج ازشبکه تعداد 1700 قطعه مرغ

دو نفر از عاملین عرضه خارج ازشبکه تعداد 1700 قطعه مرغ به محکومیت دو میلیارد و دویست میلیون ریالی محوم شدند.

00/12/25
الزامات و توصیه های بهداشتی جهت تولید، عرضه، خرید و نگهداری ماهی قرمز

الزامات و توصیه های بهداشتی جهت تولید، عرضه، خرید و نگهداری ماهی قرمز

روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار از الزامات و توصیه های بهداشتی جهت تولید،عرضه ،خرید و نگهداری ماهی قرمز خبر داد.

00/12/22
خطر بیماری هاری و حیوان گزیدگی

شبکه دامپزشکی سبزوار هشدار داد:

خطر بیماری هاری و حیوان گزیدگی

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: بدلیل افزایش حضور سگ ها در سطح شهر خطر با القوه حمله ور شدن و گزش افراد بشدت وجود دارد و همچنین با توجه گزارش مواردی از ابتلا و فوت هموطنان در اثر بیماری هاری به جهت حفظ سلامت روانی –بهداشتی شهروندان به همشهریان توصیه می شود از نگهداری و آوردن حیوانات خانگی در اماکن عمومی خودداری نمایند.

00/11/18
محکومیت یک دست فروش خیابانی به پرداخت15میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل عرضه غیر بهداشتی ماهی پرورشی

محکومیت یک دست فروش خیابانی به پرداخت15میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل عرضه غیر بهداشتی ماهی پرورشی

یک دست فروش خیابانی به پرداخت15میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل عرضه غیر بهداشتی ماهی پرورشی در سبزوار محکوم شد.

00/11/02
شناسایی و معدوم سازی 1200کیلوگرم شیر آلوده به باقیمانده دارویی در شهرستان سبزوار

شناسایی و معدوم سازی 1200کیلوگرم شیر آلوده به باقیمانده دارویی در شهرستان سبزوار

معرفی دکتر «ولی الله جغتایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان «ششتمد»

معرفی دکتر «ولی الله جغتایی» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان «ششتمد»

معرفی درمانگر غیر مجاز دامپزشکی به مراجع قضایی

معرفی درمانگر غیر مجاز دامپزشکی به مراجع قضایی

معرفی فروشنده ی لاشه های تلفات مرغداری به دادگاه

معرفی فروشنده ی لاشه های تلفات مرغداری به دادگاه

معرفی متصدی رستوران به دادگاه به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی

معرفی متصدی رستوران به دادگاه به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی

توقیف کامیون حمل غیر مجاز دام زنده

توقیف کامیون حمل غیر مجاز دام زنده

محکومیت دو میلیارد و دویست میلیون ریالی دو نفر از عاملین عرضه خارج ازشبکه تعداد 1700 قطعه مرغ

محکومیت دو میلیارد و دویست میلیون ریالی دو نفر از عاملین عرضه خارج ازشبکه تعداد 1700 قطعه مرغ

الزامات و توصیه های بهداشتی جهت تولید، عرضه، خرید و نگهداری ماهی قرمز

الزامات و توصیه های بهداشتی جهت تولید، عرضه، خرید و نگهداری ماهی قرمز

خطر بیماری هاری و حیوان گزیدگی

خطر بیماری هاری و حیوان گزیدگی

محکومیت یک دست فروش خیابانی به پرداخت15میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل عرضه غیر بهداشتی ماهی پرورشی

محکومیت یک دست فروش خیابانی به پرداخت15میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل عرضه غیر بهداشتی ماهی پرورشی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی