بیشتر
برگزاری جلسه هم اندیشی با مراکز واکسیناسیون دامی در شهرستان مشهد

برگزاری جلسه هم اندیشی با مراکز واکسیناسیون دامی در شهرستان مشهد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی مشهد؛ از برگزاری نشست اختصاصی مسئولین مراکز واکسیناسیون دامی این شهرستان در محل سالن جلسات این شبکه خبر داد.

01/03/05
برگزاری اولین نشست اختصاصی با انجمن صنفی داروخانه داران دامپزشکی شهرستان مشهد

برگزاری اولین نشست اختصاصی با انجمن صنفی داروخانه داران دامپزشکی شهرستان مشهد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی مشهد؛ از برگزاری اولین نشست اختصاصی با انجمن صنفی داروخانه داران دامپزشکی شهرستان در سال جاری خبر داد.

01/03/05
بازدید ده گردشی ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از دهستان کارده

بازدید ده گردشی ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از دهستان کارده

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از بازدید ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از دهستان کارده خبر داد.

01/02/28
مهر و موم یک مرکز متخلف در عرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

مهر و موم یک مرکز متخلف در عرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از مهر و موم و پلمپ یک مرکز متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان خبر داد.

01/02/19
انجام بیش از 9 هزار و 891 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

انجام بیش از 9 هزار و 891 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد گفت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه وبا بهره گیری از توان دیگر واحد های تخصصی از ابتدای طرح تشدید نظارت های بهداشتی ایام نوروز و ماه مبارک رمضان سال 1401 ، بیش از 9 هزار و 891 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی انجام داده اند.

01/02/11
برخورد جدی دامپزشکی شهرستان مشهد با پرنده فروشان دوره گرد و فاقد مجوز بهداشتی فعالیت

برخورد جدی دامپزشکی شهرستان مشهد با پرنده فروشان دوره گرد و فاقد مجوز بهداشتی فعالیت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد گفت: بازرسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه در صورت مشاهده نگهداری و هرگونه خرید و فروش پرندگان توسط مراکز فاقد مجوز بهداشتی فعالیت و همچنین دوره گرد در مناطق مسکونی، برابر قانون برخورد می‌کنند.

01/02/08
دامپزشکی شهرستان مشهد در خصوص رخداد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هشدار داد

دامپزشکی شهرستان مشهد در خصوص رخداد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هشدار داد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد در خصوص رخداد و شیوع بیماری خطرناک و کشنده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هشدار داد.

01/02/08
کشف و توقیف 150 کیلوگرم داروی غیر مجاز دامی در مشهد

کشف و توقیف 150 کیلوگرم داروی غیر مجاز دامی در مشهد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از کشف و توقیف 150 کیلوگرم داروی دامی غیر مجاز، از یک فروشگاه عرضه کننده تجهیزات حیوانات خانگی، در اجرای گشت های مراقبتی کارشناسان واحد تشخیص و درمان این شبکه خبر داد.

01/01/30
بازدید سرزده رئیس شبکه دامپزشکی مشهد از مراکز پخش، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی منطقه سپاد مشهد

بازدید سرزده رئیس شبکه دامپزشکی مشهد از مراکز پخش، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی منطقه سپاد مشهد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از بازدید سرزده رئیس شبکه دامپزشکی این شهرستان از مراکز استراتژیک عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی در میدان بار سپاد مشهد خبر داد.

01/01/30
برگزاری  کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک بین انسان و دام در موسسه صنعتی گوشت مشهد  با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک بین انسان و دام در موسسه صنعتی گوشت مشهد با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد کارگاه آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام با محوریت بیماری مهلک و کشنده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برای کارکنان موسسه صنعتی گوشت شهرستان مشهد برگزار شد.

01/01/28
برگزاری جلسه هم اندیشی با مراکز واکسیناسیون دامی در شهرستان مشهد

برگزاری جلسه هم اندیشی با مراکز واکسیناسیون دامی در شهرستان مشهد

برگزاری اولین نشست اختصاصی با انجمن صنفی داروخانه داران دامپزشکی شهرستان مشهد

برگزاری اولین نشست اختصاصی با انجمن صنفی داروخانه داران دامپزشکی شهرستان مشهد

بازدید ده گردشی ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از دهستان کارده

بازدید ده گردشی ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از دهستان کارده

مهر و موم یک مرکز متخلف در عرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

مهر و موم یک مرکز متخلف در عرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

انجام بیش از 9 هزار و 891 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

انجام بیش از 9 هزار و 891 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی در مشهد

برخورد جدی دامپزشکی شهرستان مشهد با پرنده فروشان دوره گرد و فاقد مجوز بهداشتی فعالیت

برخورد جدی دامپزشکی شهرستان مشهد با پرنده فروشان دوره گرد و فاقد مجوز بهداشتی فعالیت

دامپزشکی شهرستان مشهد در خصوص رخداد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هشدار داد

دامپزشکی شهرستان مشهد در خصوص رخداد بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هشدار داد

کشف و توقیف 150 کیلوگرم داروی غیر مجاز دامی در مشهد

کشف و توقیف 150 کیلوگرم داروی غیر مجاز دامی در مشهد

بازدید سرزده رئیس شبکه دامپزشکی مشهد از مراکز پخش، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی منطقه سپاد مشهد

بازدید سرزده رئیس شبکه دامپزشکی مشهد از مراکز پخش، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی منطقه سپاد مشهد

برگزاری  کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک بین انسان و دام در موسسه صنعتی گوشت مشهد  با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک بین انسان و دام در موسسه صنعتی گوشت مشهد با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی